Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu?

2015-01-21 12:24:02

Polskie prawo przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Jak taka spłata dokładnie wygląda i z jakimi obowiązkami się wiąże w przypadku kredytu konsumenckiego?

Od 18 grudnia 2011 obowiązuje nowa Ustawa o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, choć na zasadach nieco odmiennych, niż wcześniej.

Sprawdź też: Obowiązki kredytobiorcy przy wcześniejszej spłacie kredytu

Ustalenia ogólne

Artykuł 48 Ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 r. wskazuje, że konsument ma prawo spłaty części lub całości swojego kredytu w każdej chwili. Co ważne, nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego informowania banku o zamiarze spłaty. Ten z kolei ma na rozliczenie się z kredytobiorcą 14 dni od uregulowania zadłużenia.

Wcześniejsza spłata to oszczędność

Wcześniejsza spłata kredytu pociąga za sobą skutki zarówno dla kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. Jeśli spłacamy całość zadłużenia, to całkowity koszt kredytu zmniejsza się o koszty, które ponieślibyśmy, gdybyśmy go nie spłacili wcześniej. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy konsument poniósł te koszty jeszcze przed uregulowaniem kredytu. Kredytodawca ma obowiązek zwrotu tych kosztów w sposób proporcjonalny nie tylko przy całkowitej, ale także przy częściowej spłacie.

Co z prowizją za wcześniejszą spłatę?

W umowie kredytowej kredytodawca może zastrzec prowizję od przedterminowej spłaty kredytu. Trzeba jednak zaznaczyć, że prowizja nie przysługuje bankowi w każdej sytuacji. Prowizja jest dozwolona, gdy wcześniejsza spłata kredytu została wykonana w okresie, kiedy stopa oprocentowania kredytu jest stała. Niezbędne jest także, aby suma spłacanego przez 12 kolejnych miesięcy zadłużenia była wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Sprawdź też: Wcześniejsza spłata kredytu a scoring BIK

Wysokość prowizji jest określona ustawowo. Nie może być ona wyższa niż 1 proc. spłacanej części kredytu, gdy między momentem spłaty kredytu a jego terminową datą spłaty upływa okres dłuższy niż rok. Przy okresie krótszym niż rok prowizja może wynieść maksymalnie 0,5 proc. spłacanej części kredytu.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu nie może być wyższa niż wysokość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaciłby, gdyby kredytu nie uregulował przed terminem.

Przepisy prawne dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu są korzystne dla kredytobiorcy. Może on cieszyć się dość dużą swobodą i nie jest skazany na długie negocjacje z bankiem w tej sprawie. Jeśli w jakiś sposób udało nam się zdobyć kapitał na wcześniejszą spłatę kredytu to warto wykorzystać szansę, gdyż koszty takiego kroku nie są wysokie.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam