Których umów nie dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim?

2015-01-14 12:50:44

Przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim nie dotyczą wszystkich umów kredytowych. Prezentujemy, które z nich są regulowane w inny sposób.

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku obowiązuje od 18 grudnia 2011. Reguluje ona rynek kredytów konsumenckich, których sztandarowym przykładem są krótkoterminowe kredyty gotówkowe. Jakich umów ten dokument prawny jednak nie reguluje?

Rodzaje umów niepodlegających ustawie

Artykuł 4 ustawy stwierdza, że jej przepisy nie są stosowane do umów:

  • pożyczek darmowych, czyli takich, które nie zobowiązują konsumenta do zapłaty odsetek oraz innych kosztów, mających związek ze spłatą lub udzieleniem kredytu konsumenckiego.
  • leasingu. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o takie umowy leasingowe, w których nie przewiduje się obowiązkowego przeniesienie własności przedmiotu umowy na leasingobiorcę.
  • o kredyty, które są rezultatem ugody sądowej, ugody w rezultacie postępowania mediacyjnego, a także ugody zawartej przed sądem polubownym.
  • o kredyty o wartości wyższej niż 255 550 zł. Należy jednak podkreślić, że ten limit nie obowiązuje w przypadku kredytów hipotecznych,
  • o kredyt na preferencyjnych warunkach, którego rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest niższa od powszechnie stosowanych na rynku finansowym,
  • o ciągłe świadczenie usług lub towarów, za które płaci się ratalnie w okresie realizacji umowy. Przykładem takich umów są opłaty mieszkaniowe za Internet, gaz, wodę czy energię.

Ustawa tylko częściowo obowiązuje w przypadku kredytów hipotecznych.

Umowy nieregulowane w świetle starych przepisów

Niezbędne jest przypomnienie, że również przepisy starej ustawy o kredycie konsumenckim również regulowały te kwestie. Znajdziemy tam szereg wyłączeń umów o kredyt lub pożyczkę. Dokładnie wykaz tych produktów był umieszczony w artykułach 2 i 3 starej ustawy. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ stare przepisy dotyczą wciąż umów, które zawarto przez 18 grudnia 2011 roku.

Podsumowując, lista rodzajów pożyczek i kredytów, które nie są regulowane przez znowelizowaną Ustawę o kredycie konsumenckim, jest całkiem długa. Zanim więc zdecydujemy się na konkretny produkt kredytowy, warto sprawdzić, jaki ma on status w świetle tej ustawy po to, aby wiedzieć, jakie przepisy będą nas obowiązywać.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam