Leasing a ustawa o kredycie konsumenckim

2015-01-19 15:11:58

Leasing to popularny sposób finansowania zakupów, który przypomina nieco kredyt. Czy zatem również leasing będzie podlegał przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim?

Leasing to sposób finansowania zakupów bardzo często wybierany przez przedsiębiorców. Dzieje się tak dlatego, że ta metoda finansowania ma wiele atutów - w szczególności zalety podatkowe. Czy leasing jest regulowany przez Ustawę o kredycie konsumenckim?

Czym jest Ustawa o kredycie konsumenckim?

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku. Funkcjonuje ona po to, aby w dokładniejszy sposób regulować rynek kredytów konsumenckich, dokładnie opisując obowiązki obu stron zawierających umowy kredytowe. Ustawa wprowadzana porządek w wielu kwestiach, a jej podstawowym przedmiotem są sprawy związane z kredytami konsumenckimi, rozumianymi nie tylko jako kredyty gotówkowe.

Czym jest leasing?

Leasing to umowny stosunek cywilnoprawny. Wyróżnia się cztery typy leasingu:

  • leasing finansowy,
  • operacyjny,
  • zwrotny,
  • konsumencki.

W ramach zawiązanej współpracy jedna strona (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawa do korzystania z przedmiotu na ustalony w umowie okres. Ten czas zwany jest okresem leasingu. Oczywiście przekazanie przedmiotu w użytkowanie nie jest darmowe. W zamian za to leasingobiorca zobowiązany jest to płacenia ustalony w umowie rat leasingowych.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, leasing zapewnia przedsiębiorcy wiele korzyści. Wśród nich jest możliwość rozliczenia podatku VAT, skorzystania z tarczy podatkowej, a także niskie zaangażowanie kapitału własnego w zakup np. maszyn.

Leasing a Ustawa o kredycie konsumenckim

Artykuł 4 Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku stwierdza, że przepisów tej umowy nie stosuje do umów, w ramach których konsument nie ma obowiązku zapłaty oprocentowania, a także innych kosztów, które są związane z udzieleniem bądź spłatą kredytu konsumenckiego. Dodatkowo przepisy ustawy nie mają zastosowania w przypadku umów leasingu, ale tylko tych, które nie przewidują obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta. W przeciwnym razie umowa leasingu podlega ustawie.

Tomasz Słupczyński