Czym jest całkowity koszt kredytu i gdzie go znaleźć?

2015-01-22 13:03:06

Całkowity koszt kredytu to bardzo ważny wskaźnik, który pozwala określić, ile zapłacimy za uzyskana z banku czy firmy pozabankowej pożyczkę. Gdzie możemy znaleźć o faktycznych kosztach, jakie ponosi kredytobiorca, podpisując umowę z kredytodawcą?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna być podjęta dopiero po dokładnej ocenie jego kosztów i naszych możliwości finansowych w zakresie spłaty rat. Do tego celu potrzebne są zaś dokładne informacje na temat samej pożyczki. Przede wszystkim poznać powinniśmy całkowity koszt kredytu.

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu jest definiowany jako wszelkie koszty, które konsument ma obowiązek ponieść w ramach spłaty zadłużenia (włącznie z opłatą za udzielenie pożyczki). W skład tego kosztu wchodzą takie elementy jak oprocentowanie, prowizje oraz inne opłaty. Zalicza się do niego również koszty usług dodatkowych. Chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o usługi, bez których uzyskanie kredytu nie jest możliwe. Może to być na przykład koszt składek ubezpieczeniowych do kredytu, jeśli ubezpieczenie było niezbędne, by móc skorzystać z danej oferty, np. w której dzięki polisie obniżana jest marża. Z drugiej strony trzeba wiedzieć, że całkowity koszt nie uwzględnia opłat notarialnych, a także kosztów usług dodatkowych, bez których kredyt można uzyskać.

Jeśli chcemy sprawnie ocenić koszt kredytu, to możemy do tego celu wykorzystać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Ten wskaźnik definiuje się jako całkowity koszt kredytu w stosunku do kwoty kredytu, wyrażony procentowo w stosunku rocznym.

Gdzie szukać informacji?

Definicja całkowitego kosztu kredytu zawarta jest w Ustawie z dnia z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, obowiązującej od 18 grudnia 2011 roku. Co istotne, banki i firmy pożyczkowe powinny podawać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w reklamach, a przede wszystkim w formularzach informacyjnych o kredycie i umowach kredytowych. Konsument, który zaciąga kredyt (również kredyt hipoteczny) musi być poinformowany o kosztach tego produktu, a także o wartości wskaźnika RRSO.

Jak widać, z perspektywy konsumenta całkowity koszt kredytu i wskaźnik RRSO to podstawowe źródła informacji na temat tego, ile będzie kosztował go dany produkt kredytowy. Na szczęście informacje na ten temat są powszechnie dostępne i przekazywane przez oferującego produkt zanim umowa zostanie podpisana. Jeśli zależy nam na szybkim i sprawnym porównaniu kredytów, to najlepiej jest zacząć od zestawienia RRSO.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam