Kiedy bank wypowie kredyt za niespłacone raty?

2015-02-12 12:11:07

Gdy przestajemy spłacać w terminie raty, bank - po próbach przywołania dłużnika do porządku - może wypowiedzieć umowę kredytową. Sprawdź, po jakim czasie może to zrobić i co jeszcze może być przyczyną takiej decyzji kredytodawcy.

Kredyt to łatwe rozwiązanie dla niedoboru gotówki, zwłaszcza jeśli pieniądze potrzebne są nam od zaraz. Czasem jednak w trakcie spłaty zobowiązania nie mamy pieniędzy na spłatę rat. Zaczynają piętrzyć się długi, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo np. straciliśmy pracę. Gdy wystarczająco długu będziemy się uchylać od zapłaty zaległości, bank może wypowiedzieć umowę kredytową.

Zazwyczaj wypowiedzenie umowy o kredyt ma charakter jednostronny. Jest to uprawnienie zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy do rezygnacji złożonej w postaci odpowiedniego oświadczenia woli drugiej stronie umowy. Warunki, na jakich umowa zostaje wypowiedziana, określone powinny być w samej umowie kredytowej lub regulaminie kredytowym danego banku.

W jakich przypadkach bank może wypowiedzieć kredyt?

Zgodnie z przepisami Prawa bankowego wypowiedzenia możemy oczekiwać, jeśli kredytobiorca nie dotrzyma warunków określonych w umowie kredytowej bądź kredyt staje się zagrożony. Wyszczególnić można 5 podstawowych przypadków, które uprawniają bank do złożenia wypowiedzenia umowy:

  • opóźnienie w spłacie rat - zgodnie z Prawem bankowym wystarczy niezapłacenie przez konsumenta 2 rat, choć zwykle regulaminy bankowe określają termin wypowiedzenia na okres po upływie 90 dni uchylania się od zapłaty należności;
  • ryzyko, że kredytobiorca zaniecha spłacania rat wskutek znacznego pogorszenia się jego sytuacji materialnej;
  • spadek zabezpieczenia kredytu - przykładowo, jeśli nieruchomość, która stanowiła zabezpieczenie spłaty znacznie straciła na wartości wskutek zniszczenia;
  • podanie przez kredytobiorcę nieprawdziwych danych, skutkujących wydaniem nieodpowiedniej decyzji kredytowej przez bank - np. sfałszowanie zaświadczeń o dochodach;
  • wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem - np. roztrwonienie na rozmaite, pozamieszkaniowe cele pieniędzy pozyskanych na budowę domu.

Termin wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni (w szczególnych przypadkach - zagrożenia upadłością konsumenta - może zostać skrócony do 7 dni), a dokument zostać złożona na trwałym nośniku, np. w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych.

Otrzymałem wypowiedzenie - co dalej?

Kredytodawca najczęściej przesyła w formie papierowej wymówienie konsumentowi z informacją o przyczynach takiej decyzji. Wcześniej jednak wzywa dłużnika do uregulowania pozostałej należności lub jej części. Czas spłaty wynosi standardowo 7 dni od otrzymania wezwania. Potem bank wypowiada umowę, a przypomnijmy, że może to zrobić już po niezapłaceniu przez konsumenta 2 rat, o ile nie stanowi inaczej regulamin instytucji.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam