Kredyt dla inwalidy zależy od stopnia niepełnosprawności

2015-01-27 16:23:43

Osoba niepełnosprawna nie stoi na straconej pozycji, chcąc uzyskać kredyt w banku. Kluczem do sukcesu będzie zdolność kredytowa, jednak to, które dochody będą wzięte pod uwagę podczas jej wyliczania, zależy m.in. od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Niepełnosprawność to ogromne utrudnienie w codziennym życiu, które nie oznacza jednak dyskryminacji ze strony banków. Każda instytucja potraktuje nas jak każdego innego klienta, jednak kluczem do powodzenia w staraniach o kredyt będzie posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Tutaj możliwości jest kilka.

Na czym opierać zdolność kredytową?

W zależności od stopnia niepełnosprawności, osoba ubiegająca się o kredyt może posiadać różne źródła dochodu. W większości przypadków wiąże się to z otrzymywaniem świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w formie renty chorobowej lub inwalidzkiej, lecz stosunkowo często można też spotkać się z sytuacją podejmowania pracy zarobkowej. Wszystkie te źródła dochodu dają pełne prawo do ubiegania się o kredyt, a kluczem będzie wysokość zarobków.

Renta chorobowa lub inwalidzka będzie wiązała się z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt jej otrzymywania i określających termin, w jakim świadczenie będzie wypłacany. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ewentualny okres spłaty kredytu nie będzie mógł być dłuższy niż okres otrzymywania świadczenia. Dodatkowo, jeśli posiadana przez nas legitymacja rencisty lub oświadczenie z FUS-u o przyznaniu renty będą wydane kilka lat wcześniej, bank poprosi nas o potwierdzenie wysokości świadczenia, które zmienia się corocznie w związku z waloryzacją. W przypadku pracy zarobkowej i dodatkowej renty, konieczne będzie udokumentowanie dochodów z obu źródeł.

Kiedy niepełnosprawność wyklucza możliwość zaciągnięcia kredytu?

Istnieje też kilka sytuacji, w których osoba niepełnosprawna nie będzie mogła starać się o kredyt, a jej źródło dochodu nie będzie kwalifikowane przez bank jako podstawa do wyliczania zdolności kredytowej. Będzie tak w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych i osób niepełnosprawnych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W ten sposób eliminowane jest ryzyko zaciągnięcia kredytu przez osoby niezdolne do samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji i mogące ulegać wpływom osób trzecich.

Również opiekunowie prawni nie mogą wykorzystywać faktu sprawowania opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji i ewentualnych świadczeń z tego tytułu w celu zaciągnięcia kredytu na siebie lub osobę niepełnosprawną.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam