Faktoring i windykacja: faktury z odroczonym terminem płatności pod kontrolą

2015-03-06 10:20:49

Jeśli działalność firmy jest oparta o sprzedaż produktów lub świadczenie usług na rzecz firm, z którymi rozliczamy się na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Prowadzenie firmy nie należy do łatwych zadań. Przed przedsiębiorcą piętrzą się problemy różnego typu. Jednym z najtrudniejszych zadań jest zadbanie o płynność finansową i umiejętne zarządzanie długiem.

Pamiętaj o ryzyku utraty płynności finansowej

Wiele firm działa w oparciu o zasadę odroczenia zapłaty za wydany towar lub świadczoną usługę. To rozwiązanie powszechne i stosowane w układach biznesowych pomiędzy firmami. Często jednak ten system rozliczeń może prowadzić do tymczasowych kłopotów finansowych w firmie. Warto postarać się o dokładne zweryfikowanie każdego z partnerów biznesowych, zanim rozpoczniemy współpracę na takich zasadach. Jeśli firmy zalegają z płatnością za faktury, warto rozważyć skorzystanie z usług firmy faktoringowej lub windykacyjnej.

Kontroluj terminy płatności

Nadrzędną z nich jest dbanie o kontrolę terminowych płatności. Warto koordynować działania w tym zakresie i upominać się o przeterminowane płatności. Jeśli działalność opiera się na szerokim zakresie współpracy z nielicznymi firmami, należy pilnować, by główny odbiorca towarów lub usług nie przekraczał sumy odroczonych faktur powyżej 20-30% naszych aktywów. Może bowiem dojść do niebezpiecznej sytuacji, jeśli tak duży odbiorca stanie się niewypłacalny lub będzie miał przejściowe kłopoty finansowe. Wówczas płynność finansowa naszej firmy będzie zachwiana i może to spowodować bardzo poważne problemy finansowe.

W biznesie nie powinno być sentymentów

Ta twarda zasada obowiązuje szczególnie w przypadku dłużników. Zachowanie zdrowego rozsądku i negocjacje pozwalają czasami na odzyskanie zaległych należności. Traktujmy przeterminowane płatności tak, jak trzeba – to dług, który inna firma ma wobec nas i przez który tracimy. Dążmy do odzyskania należności, jednocześnie starając się o polubowne zakończenie sprawy.

Pomyśl o faktoringu

Dobrym wyjściem z problemów z nieuregulowanymi rachunkami jest rozważenie skorzystania z usług firm faktoringowych, które pokrywają należności faktur z odroczonym terminem zapłaty. To wygodne rozwiązanie, choć nie jest darmowe i z tym należy się liczyć.

Naucz się skutecznie windykować

Gdy mimo starań wciąż mamy problemy z dłużnikami, warto zwrócić się z tym tematem do firmy specjalizującej się w windykacji należności. To rozwiązanie w najgorszym razie pozwoli nam na odzyskanie przynajmniej jakiejś części długu.

Marzena Kazbieruk