Najważniejsze elementy umowy pożyczkowej

2015-04-10 19:15:08

Pożyczka to jeden z najbardziej popularnych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Konsumenci sięgają po nie stosunkowo często. Warto poznać garść informacji na temat tego typu finansowania, by na zaciągnięciu pożyczki skorzystać, a nie stracić.

Umowa pożyczkowa powinna zawierać niezbędne elementy, które porządkują informacje związane z zaciąganym zobowiązaniem i stronami umowy. Brak któregokolwiek z rzeczonych elementów powinien uczynić nas ostrożnymi przy podpisywaniu takiego dokumentu.

Co w umowie pożyczkowej musi się znaleźć?

Podstawowe informacje, które są niezbędnym minimum dla umowy pożyczkowej to:

  • Określenie wysokości pożyczki.
  • Określenie całkowitych kosztów pożyczki.
  • Dane teleadresowe pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.
  • Informacje dodatkowe: skutki braku spłaty, dodatkowe koszty i opłaty.

Każdą umowę zawieraną z bankiem lub firmą pozabankową należy wnikliwie przestudiować. Brak znajomości podpisywanego dokumentu może być opłakany w skutkach.

Identyfikacja pożyczkodawcy

Zwróćmy uwagę na to, czy umowa podaje dokładne dane przedsiębiorstwa, od którego pożyczamy pieniądze (pełną nazwę firmy, KRS, NIP, adres siedziby głównej), oraz czy zawiera informacje na temat całkowitych kosztów, jakie poniesiemy w związku z zaciąganym zobowiązaniem. To bardzo istotne.

Liczy się nie tylko oprocentowanie

Często przy wybieraniu pożyczki kierujemy się jedynie podaną wysokością oprocentowania, to błąd. Pod uwagę należy wziąć całościowe koszty zawieranej umowy. Instytucje finansowe dodatkowymi opłatami rekompensują sobie niższe odsetki naliczane od pożyczanych środków.

Konsekwencje opóźniania się ze spłatą

W umowie pożyczkowej powinny się również znaleźć informacje na temat ewentualnych kosztów opóźnień w płatności, możliwości odroczenia spłaty rat, kosztów otrzymywanych monitów za przeterminowane raty i tym podobne informacje dodatkowe. To ważne, by w momencie zaciągania zobowiązania zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą wynikać ze spóźniania się z płatnościami. Wiele instytucji finansowych dopuszcza odroczenie spłaty, ale niektóre żądają w zamian wysokich opłat dodatkowych.

Pożyczka to zobowiązanie na określony czas. Może być spłacana przez kilka miesięcy lub nawet kilka lat. Warto poświęcić czas na przeanalizowanie i sprawdzenie umowy, by zobowiązanie kredytowe nie okazało się dla nas zbyt wielkim kłopotem.

Renata Grochowska