Blokada na koncie - czy komornik może zająć całą pensję?

2015-01-05 14:55:59

Wiele osób, spodziewając się egzekucji komorniczej, zastanawia się, czy zajęciu będzie podlegać cała pensja, przelewana na konto przez pracodawcę. Chcąc rozwiać wątpliwości, odpowiadamy na pytanie, jaka część wynagrodzenia podlega egzekucji komorniczej.

W przypadku, gdy przeciwko dłużnikowi zapadnie wyrok z klauzulą wykonalności, sprawa trafia do komornika. Ten zwykle w pierwszej kolejności ściąga dług z pensji, która wpływa na konto bankowe. Komornik może zająć maksymalnie 50 proc. wysokości zarobków dłużnika. Jednak jeśli ten otrzymuje minimalne wynagrodzenie, tj. 1600 zł brutto, komornik nie może go zająć.

Sprawdź też: Podliczamy koszty komornicze

Ograniczenie kwotowe w egzekucji komorniczej zostało wprowadzone ze względu na zarobki o niskiej wartości. Egzekucja wyższej kwoty mogłaby ograniczyć środki niezbędne pracownikowi do życia. Dodajmy, że jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty, które można potrącić, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

A konto oszczędnościowe?

Na lokacie oraz koncie oszczędnościowym wolna od zajęcia jest równowartość trzykrotnej średniej pensji. Pamiętajmy jednak, że jeśli dłużnik wypłaci z konta czy lokaty całą kwotę wolną od zajęcia, to już nowo wpłacone środki będą zabierane przez komornika bez ograniczeń.

Renta i emerytura

Z renty i emerytury komornik również może zająć jedynie 50 proc. otrzymanej po potrąceniach kwoty. Jednak w przypadku, gdy pobierana jest renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, na koncie musi zostać nie mniej niż 415,58 zł. Jeżeli dłużnik otrzymuje świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, komornik zostawi przynajmniej 318,96 zł.

Na alimenty

Rzecz ma się inaczej w przypadku alimentów. W ramach świadczenia alimentacyjnego potrącone zostanie do 60 proc. wynagrodzenia. Wszelkie nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku mogą zostać zajęte na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Sprawdź też: Nie dostałeś nakazu, a komornik już ściąga długi? Poznaj linię obrony

Kiedy potrącenie?

Środki potrącane są na podstawie zajęcia komornika sądowego, dokonanego doręczeniem zawiadomienia pracodawcy. Wówczas pracownikowi nie wolno odbierać wynagrodzenia lub innych wierzytelności poza częścią wolną od zajęcia.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam