Automatyczna spłata zadłużenia na karcie kredytowej - warto z niej korzystać?

2015-01-15 11:17:11

Karta kredytowa to praktyczne narzędzie płatnicze, pozwalające właścicielowi w każdej chwili skorzystać z dostępnych w ramach limitu środków finansowych. Pieniądze, z których korzystamy w ramach tej karty, to kredyt, a ten trzeba spłacić. Sprawdźmy, czy warto korzystać z automatycznej spłaty zadłużenia.

Korzystanie z karty kredytowej jest bardzo proste i wygodne, jednak, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów, należy zawsze pilnować spłaty całości zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Termin końca rozliczenia nieoprocentowanego kredytu jest podany na wyciągu, który dostajemy co miesiąc. W przypadku braku spłaty lub spłaty tylko części zadłużenia, bank naliczy odsetki za okres od dnia dokonania poszczególnych transakcji.

Samodzielna spłata zadłużenia

Spłaty limitu możemy dokonać samodzielnie przelewem lub wpłatą gotówkową w placówce banku albo we wpłatomacie. Korzystając z pośredników, np. poczty czy agencji opłat, musimy mieć na uwadze, że środki wpłyną na rachunek karty z kilkudniowym opóźnieniem, więc należy je przesłać trochę wcześniej. Nawet jeden dzień zwłoki poskutkować może wysłaniem monitu o nieuregulowanym zadłużeniu, co kosztuje nawet 25 zł.

Automatyczna spłata zadłużenia

Wiele banków oferuje automatyczną spłatę zadłużenia powstałego na karcie kredytowej. Jest to jedna z najlepszych gwarancji terminowej spłaty karty. Wystarczy raz skontaktować się z bankiem w celu ustanowienia takiej metody spłaty zadłużenia, a wtedy co miesiąc z naszego konta będzie pobierana kwota niezbędna do pokrycia długu na karcie.

Aby ustanowić taką usługę, należy udać się do placówki bankowej, ustanowić to poprzez bankowość elektroniczną lub zadzwonić na infolinię. W zależności od oferty banku możemy ustanowić automatyczną spłatę całości zadłużenia, kwoty minimalnej lub procentu zadłużenia. Ustanawiając taką usługę, musimy jednak pilnować, aby w dniu pobierania środków na spłatę zadłużenia z naszego rachunku były na koncie środki wystarczające na pokrycie długu.

Alternatywa - polecenie zapłaty

Korzystać można również z polecenia zapłaty, które polega na przekazaniu przez właściciela karty dyspozycji do banku o obciążeniu swojego rachunku celem spłaty długu na karcie kredytowej.

Bezproblemowe spłacanie zadłużenia na karcie kredytowej możemy zapewnić sobie już podczas podpisywania umowy, wybierając odpowiedni dzień generowania wyciągu. Najlepiej wybrać taki termin, który wypada zaraz po terminie otrzymywania wynagrodzenia, emerytury lub innego dochodu.

Automatyczna spłata zadłużenia z karty kredytowej to rozwiązanie wygodne, bezpieczne i skutecznie pomagające w terminowej spłacie długu z plastikowego środka płatniczego. Taka usługa pozwoli nam zawsze uregulować dług kredytowy na czas.

Sprawdź jak szybko możęsz spłacić zadłużenie na karcie kredytowej korzystając z kalkulatora kart kredytowych

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam