Kto może wpisać dłużnika na czarną listę BIG?

2015-01-16 10:15:40

Biuro informacji gospodarczej to instytucja, która zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem danych o zaległościach finansowych konsumentów i przedsiębiorców. Sprawdźmy, kto może wpisać dłużnika na czarną listę BIG-u.

Rejestry dłużników BIG wspierają odzyskiwanie należności, jak i dokonywanie oceny ryzyka wiążącego się ze współpracą z danymi konsumentami czy przedsiębiorcami. Wpisanie dłużnika na listę BIG-u sprawia, że każda instytucja, czyli bank, firma pożyczkowa, leasingowa itp., będzie powiadomiona o posiadanej zaległości, gdy sprawdzi adnotację w BIG-u o danej osobie/przedsiębiorcy. W konsekwencji taki wpis zamknie drogę dłużnikowi do usług i produktów oferowanych przez instytucje współpracujące z danym BIG-iem. Z bazy danych BIG może skorzystać każdy, np. osoba, która chce sprawdzić, czy przyszły kontrahent nie jest zadłużony.

Ty też możesz wpisać dłużnika na czarną listę

Dzięki ustawie o biurach informacji gospodarczej każdy może przekazywać dane swoich dłużników do rejestrów. Taką możliwość mają także osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy, czyli wyrok sądowy lub ugodę zawartą przed sądem i opatrzoną klauzulą wykonalności. Na listę BIG-u mogą wpisać dłużnika także przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego na podstawie określonego stosunku prawnego, czyli umowy.

Za jakie długi?

Wierzyciel może wpisać swojego dłużnika na listę BIG-u już za 200-złotowy dług, jeśli wierzytelność dotyczy konsumenta. W przypadku przedsiębiorcy jest to kwota minimum 500 złotych. Dług może zostać przekazany do rejestru po 60 dniach od powstania zaległości. Zanim dłużnik trafi na listę BIG-u, wierzyciel powinien 30 dni przed zamierzonym działaniem osobiście lub przez wysłanie listu poleconego wezwać dłużnika do spłaty długu.

W przypadku, gdy podstawą wpisania dłużnika do BIG-u jest tytuł wykonawczy, kwota i okres zaległości nie mają znaczenia. Wtedy wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG-u.

Ile to kosztuje?

Koszty wpisania danych dłużnika do BIG-u z reguły nie przekraczają kilkudziesięciu złotych i w zależności od kwoty zaległego długu stanowią jego niewielką część.

Mandaty i zaległości podatkowe nie znajdą się w BIG-u

Do Rejestru Dłużników BIG nie można przekazywać wierzytelności publiczno-prawnych, czyli długów powstałych na skutek niepłacenia, np. grzywien, mandatów czy podatków.

Co po spłacie wierzytelności?

Jedynym sposobem na usunięcie wpisu z czarnej listy BIG-u jest całkowita spłata zadłużenia. Od tego momentu wierzyciel ma 14 dni na usunięcie danych dłużnika z rejestru, a jeśli tego nie zrobi, zapłaci grzywnę. Wierzyciel ma też dwa tygodnie na zaktualizowanie danych o zadłużeniu.  

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam