BIK, BIG a Bankowy Rejestr: podstawowe różnice, które powinien znać konsument

2015-01-19 18:40:48

Każda osoba wnioskująca o kredyt w banku, musi zostać sprawdzona pod względem ryzyka kredytowego. Weryfikowana jest w tym celu zdolność kredytowa klienta i jego historia kredytowa w BIK-u. Bank musi też dowiedzieć się, czy wnioskujący nie ma na swoim koncie niespłaconych długów, a takie informacje uzyska w Systemie Bankowy Rejestr i BIG-u. Sprawdźmy podstawowe różnice pomiędzy wspomnianymi instytucjami, które powinien znać konsument.

BIK, BIG oraz BR to źródła informacji dla banków na temat przyszłych kredytobiorców. Na podstawie danych zebranych we wspomnianych bazach bank weryfikuje klienta i ocenia ryzyko związane z pożyczeniem mu pieniędzy.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej

W 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków utworzone zostało Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która zbiera, przechowuje i udostępnia współpracującym podmiotom finansowym informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane na temat każdego kredytobiorcy są gromadzone od chwili zaciągnięcia przez niego pierwszego kredytu i przechowywane przez cały okres spłaty zadłużenia oraz - opcjonalnie - po uregulowaniu zadłużenia.

W przypadku, gdy wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informacja o spłaconym już kredycie będzie widniała w BIK-u, będąc pozytywną reklamą naszej wiarygodności w sytuacji, gdybyśmy chcieli wziąć kolejną pożyczkę.

Gdy spóźnialiśmy się ze spłatą rat kredytu (powyżej 60 dni), dane o nim będą przetrzymywane w BIK nawet bez naszej zgody przez 5 lat po zamknięciu rachunku kredytowego (gdy już minie 30 dni od momentu poinformowania nas o tym przez wierzyciela).

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej

BIG to instytucja, która zajmuje się zbieraniem danych o dłużnikach - nie tylko kredytowych. Wystarczy dług w wysokości 200 złotych, niespłacany przez 60 dni, a możemy się znaleźć np. w rejestrze dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor. W przypadku firmy zaległość musi opiewać na min. 500 złotych, aby została to odnotowana w BIG-u.

Informacje o dłużnikach są przekazywane do BIG-u przez wierzycieli na mocy umowy zawartej między klientem a daną firmą. W przypadku konsumentów podstawą do przekazania informacji o dłużniku musi być tytuł wykonawczy.

BR, czyli System Bankowy Rejestr

Bankowy Rejestr zawiera informacje o osobach i przedsiębiorstwach, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec banków. Umieszczenie wpisu w systemie może nastąpić, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 złotych w przypadku osób prywatnych, a 500 złotych w przypadku przedsiębiorców, przy czym zaległość powstała co najmniej 60 dni wcześniej. System jest w pełni zgodny z bankowymi regulacjami nadzorczymi.

Za pośrednictwem BR banki wymieniają się informacjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane jako stracone lub wątpliwe do spłaty. Dane w systemie są aktualizowane co najmniej raz dziennie. Wszystkie informacje, które trafią do BR, mogą być tam przetwarzane bez zgody konsumenta nawet 5 lat po zamknięciu rachunku.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam