Historia kredytów klienta coraz ważniejsza dla banków

2015-01-14 08:03:27

Jednym z kroków, jakie bank podejmie, zanim udzieli pożyczki, jest sprawdzenie historii kredytowej wnioskodawcy. Historia jego obecnych i przeszłych spłat pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe, jakie ponosi bank, pożyczając konsumentowi pieniądze.

Pożyczając środki finansowe konsumentowi, bank musi sprawdzić jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań, by mieć pewność, że pożyczone pieniądze odzyska bez żadnych problemów. W związku z tym, banki korzystają z informacji zebranych w Bankowym Rejestrze, Biurze Informacji Kredytowej oraz w biurach informacji gospodarczej. Jeśli w tych instytucjach odnotowane są tylko pozytywne dane o kliencie, zwiększają się jego szanse na korzystny kredyt. Gorzej, gdy bank znajdzie tam negatywną opinię, wtedy może odmówić udzielenia kredytu lub zaproponuje pożyczkę z wyższym oprocentowaniem albo niższą kwotę kredytu niż ta, na której zależy klientowi.

Kiedy zaczynamy budować historię kredytową?

Historia kredytobiorcy rozpoczyna się z chwilą zaciągnięcia pierwszej pożyczki, dokonania zakupu na raty lub skorzystania z karty kredytowej czy limitu w koncie etc. Od tego momentu jest on odnotowany w BIK-u i tworzy własną historię kredytową. W tej instytucji są przechowywane adnotacje (pozytywne i negatywne) dotyczące spłacania zobowiązań przez kredytobiorców.

Wyraź zgodę na udostępnianie danych o kredycie

W momencie spłaty zadłużenia informacja o nim może widnieć w BIK-u tylko za wyrażoną zgodą klienta na przetwarzanie jego danych. Takie rozwiązanie pozwala bankom także w przyszłości zapoznać się z historią kredytową danej osoby. Dodajmy, że w przypadku nierzetelnych kredytobiorców BIK przechowuje ich dane 5 lat od momentu uregulowania zadłużenia, nie potrzebując od nich zgody na przetwarzanie danych.

Z jakich baz korzystają banki?

Bank sprawdza przyszłego kredytobiorcę nie tylko w BIK-u, ale także w Systemie Bankowy Rejestr. W tej instytucji są odnotowani dłużnicy kredytowi, czyli osoby nieradzące sobie z regulowaniem wierzytelności.

Ostatnim typem instytucji, w których bank weryfikuje swojego klienta są biura informacji gospodarczej. Instytucje tego typu (a jest ich cztery) zajmują się zbieraniem i przechowywaniem danych o dłużnikach, ale nie tylko kredytowych. W BIG-u może znaleźć się każdy niepłacący rachunków, czynszu i innych wierzytelności. BIG-i gromadzą dane pochodzące z różnych sektorów gospodarczych, więc dostarczają bardzo szeroką wiedzę bankom na temat rzetelności płatniczej konsumentów, a także firm.

Pozytywna historia kredytowa konsumenta jest dla banku bardzo ważna, ponieważ zapewnia instytucję finansową o solidności wnioskodawcy. Budowanie wiarygodnej opinii kredytowej zależy od samego pożyczkobiorcy - każda zapłacona rata w terminie to kolejny pozytywny element w historii kredytowej. A to może mieć olbrzymi wpływ na warunki, jakie zaproponuje bank w umowie kredytowej.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam