Jak przekazać po śmierci pieniądze z ominięciem prawa spadkowego?

2015-01-30 13:22:33

Jeżeli chcemy zaoszczędzić naszym bliskim komplikacji i uciążliwych formalności związanych z postępowaniem spadkowym, warto wydać dyspozycję na wypadek śmierci do naszego konta. To dobry sposób, by przekazać pieniądze z pominięciem prawa spadkowego.

Wydanie dyspozycji do rachunku bankowego na wypadek śmierci to dobry sposób na przekazanie w szybki sposób części majątku naszym bliskim. Nie będziemy ich narażać na postępowanie spadkowe, ponieważ pieniądze z konta nie wejdą w skład spadku. Trzeba jednak pamiętać, że krąg osób, które można wskazać w takiej dyspozycji został ściśle określony w przepisach prawa.

Tylko najbliższa rodzina

Kwestie dyspozycji na wypadek śmierci reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nią, możemy wydać bankowi polecenie przekazania określonej kwoty lub wszystkich środków wybranej osobie lub osobom po naszej śmierci. Trzeba jednak pamiętać, że krąg takich osób został ściśle określony przez ustawodawcę. Nasze pieniądze możemy przekazać:

  • małżonkowi,
  • zstępnym, czyli dzieciom lub wnukom,
  • wstępnym, czyli rodzicom lub dziadkom,
  • rodzeństwu.

Dodajmy, że wyznaczenie nieuprawnionej osoby skutkuje nieważnością dyspozycji.

Ograniczenia kwotowe

Prawo pozwala jednak na pewną elastyczność w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci. Nie musimy wcale wyznaczać jednej osoby, może ich być kilka. Jest jednak wymóg, by wysokość przekazywanych pieniędzy nie przekraczała 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ta kwota, oczywiście, co roku jest inna.

Gdy składamy dyspozycję, musimy dokładnie podać kwotę (lub procentową wartość zgromadzonego na rachunku kapitału), jaką zamierzamy przekazać. Potrzebne są również dokładne dane osób, które zamierzamy wskazać w dyspozycji, łącznie z numerem PESEL i określeniem stopnia pokrewieństwa. Gdy wskazujemy kilka osób, musimy wyznaczyć dokładnie udział, jaki przypadnie poszczególnym uprawnionym.

Zalety dyspozycji na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci przede wszystkim wyodrębnia z masy spadkowej środki przeznaczone do przekazania z rachunku wskazanym osobom. Nie podlegają one dziedziczeniu. Nie oznacza to jednak, że spadkobiercy nie mogą wysuwać wobec tych pieniędzy roszczeń, gdy uznają, że dyspozycja narusza przepisy prawa.

Jak odwołać dyspozycję?

Warto pamiętać, że każdą dyspozycję można w każdej chwili odwołać albo dowolnie zmienić, można ustanawiać nowe dyspozycje. Oczywiście wszelkie zmiany muszą być udokumentowane na piśmie. Gdy zostało wydanych kilka dyspozycji, które powodują przekroczenie limitu 20-krotnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy jako pierwsze realizowane są dyspozycje złożone najpóźniej.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam