Co z kontem wspólnym po śmierci jednego z małżonków?

2015-02-25 08:41:39

Wspólne rachunki bankowe posiadają przede wszystkim małżeństwa. Współposiadacze konta mają możliwość swobodnego wpłacania i wypłacania pieniędzy, a konto traktują jako wspólną własność. Co jednak stanie się z ROR-em w przypadku śmierci jednego z jego właścicieli?

Banki w różny sposób rozwiązują kwestię dalszych losów wspólnego rachunku po śmierci jednego ze współposiadaczy. Wszystko zależy od warunków podpisanej przez współposiadaczy konta umowy o ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy). Jedno jest pewne - bank nie może wówczas zablokować rachunku wspólnego.

Zależnie od umowy

W umowie rachunku wspólnego przykładowo możemy zastrzec, że konto po śmierci jednego ze współwłaścicieli ma ulec rozwiązaniu, a środki mają być wypłacane żyjącemu współposiadaczowi albo że rachunek ma być przekształcony w konto indywidualne, należące do żyjącego współmałżonka. Można też zastrzec, by w miejsce zmarłego współposiadacza rachunku, weszli jego spadkobiercy lub inna osoba.

Praktyka banków

Niektóre banki wychodzą z założenia, że na rachunku wspólnym każdy z dwojga posiadaczy jest właścicielem połowy zgromadzonych środków. Gdy jeden ze współposiadaczy rachunku umiera, jego połowa jest przez bank blokowana, zaś drugi właściciel może swobodnie dysponować pozostałą kwotą. Bank z wypłatą zablokowanych pieniędzy czeka do wyroku sądu po postępowaniu spadkowym.

Większość instytucji finansowych przyjmuje jednak, że zgromadzone środki na takim koncie należą w takim samym stopniu do każdego z właścicieli. W związku z tym w umowach o prowadzenie rachunku umieszczają zapis, że gdy jeden ze współposiadaczy konta umiera, ROR przekształcany jest w indywidualny, a jego posiadacz ma pełne prawo do zgromadzonych pieniędzy.

Kilka przykładów

Inteligo, mBank czy eurobank traktują śmierć jednego ze współposiadaczy rachunku jako okoliczność uzasadniającą rozwiązanie umowy. W tym przypadku środki zgromadzone na koncie przekształcane są w nieoprocentowany depozyt i mogą zostać podzielone pomiędzy pozostającego przy życiu właściciela rachunku i spadkobierców. 

Alior Bank, BPH i Citibank przekształcają wspólne konto w rachunek indywidualny.

Deutsche Bank deklaruje, że śmierć współposiadacza rachunku wspólnego nie wpływa na prawa żyjących współwłaścicieli.

Niezależnie od tego, jak bank prowadzący wspólny rachunek rozwiązuje sytuacje takiego konta, część środków przypadająca na zmarłego współwłaściciela wchodzi do jego masy spadkowej. Spadkobiercy mogą rościć sobie prawo do zwrotu należnych im udziałów, jeśli dysponowała nimi osoba niebędąca spadkobiercą. 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam