Ubezpieczenie na życie a NNW: najważniejsze różnice

2014-12-23 12:11:09

Przeglądając ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) możemy odnieść w pierwszej chwili wrażenie, że niczym się nie różnią. Okazuje się jednak, że różnica jest zasadnicza.

Polisy na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należą do jednej grupy ubezpieczeń osobowych. Łączy je przedmiot ochrony, jaką zapewniają, a są nimi życie i zdrowie ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na życie ma za zadanie zapewnić rodzinie ubezpieczonego finansową ochronę na wypadek jego śmierci. Ponadto polisa na życie może pełnić funkcję oszczędnościową.

Wykupując polisę na życie, zdecydować się możemy na ubezpieczenie ochronne, w ramach którego wypłata świadczenia osobom uposażonym następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego w czasie obowiązywania polisy, a także śmierci osoby z jego bliskiej rodziny (np. małżonka, dziecka).

Ubezpieczenie na życie może jednak pełnić funkcję ochronno-inwestycyjną. Umożliwia pomnażanie oszczędności, a przy tym gwarantuje zabezpieczenie pieniężne dla bliskich osób po naszej śmierci.

Trzecim rodzajem ubezpieczenia na życie jest ubezpieczenie inwestycyjne, którego głównym celem jest gromadzenie środków pieniężnych, przy czym funkcja ochronna jest zminimalizowana. W tym przypadku wypłata pieniędzy będzie mieć miejsce w przypadku śmierci ubezpieczonego, na koniec trwania polisy lub przy rozwiązaniu umowy.

Bez względu jednak na rodzaj ubezpieczenia mają one jedną podstawową cechę, jaką jest zabezpieczenie finansowe bliskich ubezpieczonego na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie NNW

Celem ubezpieczenia NNW jest zabezpieczenie pieniężne ubezpieczonego lub jego bliskich na wypadek jego śmierci, a także doznania przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nagłego zdarzenia. Chroniony jest on przed niekorzystnymi następstwami szkody, jakiej doznał w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Szczegółowy zakres ochrony jest zależy od konkretnej umowy, a obejmować może między innymi: niezdolność do pracy czy pokrycie kosztów rehabilitacji po wypadku.

Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne polisy, ale mogą także stanowić część pakietu ubezpieczeń. Często dzieje się tak między innymi w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych czy turystycznych. Możemy więc być objęci kilkoma umowami NNW jednocześnie, mogąc liczyć na możliwość sumowania wypłat świadczeń.

Różnice między warunkami polis na życie i NNW są dość klarowne. Ewentualne zbieżności w zakresie ochrony mogą wynikać z tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe proponują w swoich ofertach rozszerzone warianty ochrony zarówno w przypadku ubezpieczeń na życie, jak i w NNW, które mogą funkcjonować na podobnych zasadach w obu typach polis.

Żaneta Pilarska