Jakie ubezpieczenia przydadzą się przedsiębiorcy?

2015-01-20 13:46:27

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem. Każdy przedsiębiorca powinien zaopatrzyć się więc w odpowiednie ubezpieczenie.

Ubezpieczenia to temat rzeka. Rynek ubezpieczeniowy jest skomplikowany i bywa nieprzejrzysty, dlatego trudno w jednym zdaniu określić, jakie ubezpieczenia dla firm są najważniejsze. O wyborze powinien zadecydować sam przedsiębiorca, najlepiej w porozumieniu z doradcą ubezpieczeniowym oraz prawnikiem.

Jeżeli jest to mała, jedno- czy nawet kilkuosobowa firma, to zakres niezbędnej ochrony się zawęża, ale jeżeli jest to duża firma produkcyjna, zatrudniająca kilkuset lub więcej pracowników, zaczyna wybór właściwych polis staje się problem. Rodzaje ubezpieczeń, jakie przedsiębiorcy powinni wykupić, zależą od przede wszystkim od branży, specyfiki prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób, terenu, na którym firma prosperuje itd.

Z pewnością przedsiębiorca powinien mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, NNW, ubezpieczenie majątkowe nieruchomości i ruchomości oraz dodatkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych.

Zakres ryzyka prowadzenia firmy jest bardzo szeroki. Jego źródła mogą być umiejscowione wewnątrz firmy albo mogą wynikać z dalszego lub bliższego otoczenia. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wykupienie polisy lub też polis ubezpieczeniowych, to w razie nastąpienia szkody może liczyć na to, że przynajmniej jakaś część tej szkody zostanie pokryta z ubezpieczenia. Jednocześnie należy pamiętać, że ubezpieczenie przedsiębiorstwa nie jest celem, ale środkiem do zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

Dobrze zapoznać się z propozycjami ubezpieczeniowymi dla małych i średnich firm, a także mikrofirm, jaką mają w swej ofercie firmy ubezpieczeniowe. Jest to najliczniejsza grupa firm, która też najwięcej przynosi zysków budżetowi państwa. Przedsiębiorcy muszą działać w granicach pewnego bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa powinny zapewniać im ubezpieczenia.

Ubezpieczyciele mają przygotowane pakiety ubezpieczeniowe dostosowane do branży i specyfiki działalności przedsiębiorstw. Pakiety te są stale modyfikowane z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz rozwiązań technicznych. Dokładna analiza ofert ubezpieczeniowych z pewnością pozwoli przedsiębiorcom na zakup jak najkorzystniejszych ubezpieczeń. Nie zaszkodzi również pomoc brokera ubezpieczeniowego, a w niektórych przypadkach także prawnika.

Ilona Maciejuk