Czy warto opłacać ubezpieczenie chorobowe?

2015-01-13 12:46:30

Nie wszystkie osoby pracujące mają zapewnione ubezpieczenie chorobowe, bowiem jest to ubezpieczenie dobrowolne. Czy warto opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe?

Osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony składki ubezpieczeniowe opłaca pracodawca po uprzednim potrąceniu z dochodów pracownika. Pracujący w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy też prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. Ubezpieczenie chorobowe nie jest w takich sytuacjach obowiązkowe, ale każdy powinien mieć takie ubezpieczenie, bowiem leży to w jego interesie.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe warto mieć chociażby dlatego, że w razie choroby ubezpieczeni mają prawo do zasiłku chorobowego z ZUS-u. Mają też prawo do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Warto wiedzieć, że najniższa składka ubezpieczenia chorobowego oznacza najniższe świadczenie. Od ubezpieczonego zależy, jaką wersję wybierze. 

Miesięczna składka na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy przy tak zwanym „dużym ZUS-ie” wynosi 55 zł, co w perspektywie roku dla właściciela małej firmy może się okazać poważną kwotą. Może zatem nie warto opłacać ubezpieczenia chorobowego? Nie ulega wątpliwości, że jest to potrzebna polisa. Nie tylko przedsiębiorcy, ale i pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych powinni opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

Warto też wiedzieć, że osoby korzystające z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą raz na pół roku spóźnić się z opłatą składki. Dotyczy to jednak tylko solidnych płatników, którzy dotąd płacili swoje zobowiązania terminowo. Opóźnienie opłaty składki może wynosić nawet 15 dni. W tym czasie osoby te nadal mają zapewnioną ochronę.

Renata Grochowska