Ciąża w pierwszym trymestrze - czy pracodawca może zwolnić przyszłą mamę?

2015-02-06 08:03:32

Jeżeli kobieta pracuje zawodowo i zajdzie w ciążę, pracodawca nie ma prawa jej zwolnić - chyba, że zajdą ku temu odpowiednie okoliczności. Sprawdź, na ile chronione są kobiety w pierwszym trymestrze ciąży.

Kodeks pracy szczególny niczym parasol ochronny roztacza opiekę nad kobietami aktywnymi zawodowo, które zachodzą w ciążę. Oczywiście stan błogosławiony pracownicy nie zawsze jest pracodawcy na rękę. Czy mogą zatem zdecydować się na zwolnienie ciężarnej? Nie mogą, ale są takie sytuacje, kiedy kobieta w ciąży dostaje wypowiedzenie z pracy. Są jeszcze kobiety, które nie znają własnych praw i obowiązków pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek otoczenia kobiet w ciąży szczególną ochroną, zgodnie z Kodeksem.

Ochrona podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego

Szefowie firm nie mogą ciężarnych kobiet nie tylko zwolnić z pracy, ale też nie mogą rozwiązać umowy o pracę, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia. Należy wówczas dostarczyć do zakładu pracy stosowne zaświadczenie lekarskie, najpóźniej w ostatnim dniu wypowiedzenia. Pracodawca nie może też zwolnić ani wypowiedzieć umowy o pracę w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Może to nastąpić dopiero w pierwszy dzień podjęcia przez nią pracy.

Ochrona podczas urlopu wychowawczego

Kobiety wychowujące dzieci mają prawo do urlopów wychowawczych, więc nie muszą wracać do pracy po urlopie macierzyńskim. Jeżeli uznają, że jedynym powodem do zwolnienia z pracy jest wychowywanie małego dziecka, mogą oskarżyć pracodawców o dyskryminację i oddać sprawę do sądu pracy.

Uwaga! Wyjątek!

Mimo wymienionych powyżej zasad, pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży, ale pod warunkiem, że zachodzą ku temu poważne przyczyny. Muszą one być wystarczającym uzasadnieniem do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (np. gdy kobieta po prostu przestała przychodzić do pracy bez dostarczenia zwolnienia lekarskiego). Dodatkowo na zwolnienie wyrazić musi zgodę reprezentująca podwładną zakładowa organizacja związkowa, o ile istnieje w danej firmie. W przeciwnym razie decyzja należy do samego pracodawcy.

Zwolnienie może zostać uznane także w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy ją zatrudniającej.

Koniec z nadgodzinami

Pracodawcy nie mogą kobietom w ciąży nakazać pracować w godzinach nadliczbowych. Niestety taka praktyka zdarza się bardzo często, kobiety natomiast boją się odmówić. Pracownice oczekujące dziecka nie powinny być wysyłane w delegacje służbowe bez ich zgody.

Pracodawcy nie mają prawa po urlopie macierzyńskim przyjąć takich kobiet do pracy na niższe stanowiska, gorzej opłacane, nie mogą również nie wyrazić zgody na badania kontrolne w godzinach pracy. Ponadto kobiety będące w ciąży nie mogą pracować na nocnych zmianach.

Kobiety często boją się zawiadomić swojego szefa o ciąży, pracując nawet na stanowiskach wymagających noszenia ciężarów. Pamiętajmy jednak o przywilejach - najlepiej więc przekazać przełożonemu informację o ciąży jak najwcześniej. Kodeks pracy chroni kobiety w ciąży, więc nie mają się czego obawiać.

Renata Grochowska