Do kiedy dziecko może korzystać z ubezpieczenia rodzica?

2015-02-06 09:38:07

Na podstawie zapisów konstytucyjnych każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, ale nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Czy dzieci mają takie prawo i do kiedy mogą korzystać z ubezpieczenia rodzica?

Dzieci mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Po zmianach w przepisach w styczniu 2013 roku wymagane jest dopełnienie formalności zgłoszenia dziecka jako członka rodziny pracownika lub przedsiębiorcy. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej mają więc dzieci małżonków, dzieci adoptowane, wnuki i dzieci obce pozostające w rodzinach zastępczych. Mogą z takiej opieki korzystać do uzyskania pełnoletności. Jeżeli podjęły dalszą naukę, nawet po ukończeniu 18. roku życia, mają zapewnioną opiekę zdrowotną do ukończenia 26 roku życia.

Prawo do dalszego korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego mają absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli 26 lat, ale nie znaleźli pracy i nie mogą korzystać z innych form ubezpieczenia. Powinni wówczas złożyć wniosek do dziekanatu lub sekretariatu szkoły o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ. Natomiast uczeń, który skończył 19 lat, ale nadal uczy się w swojej szkole, jest zgłaszany do ubezpieczenia jako członek rodziny. Czasami jednak bywa, że nie ma takiej możliwości, ponieważ na przykład uczeń nie ma żadnej rodziny, wówczas składa on wniosek do sekretariatu szkoły o objęcie takim ubezpieczeniem.

Rodzice często nie są w stanie zapewnić dziecku opieki zdrowotnej, chociażby dlatego, że są bezrobotni bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych a mają dziecko, które nie podlega obowiązkowi szkolnemu. Jeżeli więc dziecko zachoruje, mogą pójść do lekarza i wyjaśnić mu sytuację, on natomiast nie ma prawa odmówić udzielenia pomocy. W takiej sytuacji za leczenie zapłaci budżet państwa. Tacy rodzice powinni zwrócić się do właściwego urzędu pracy i zarejestrować się jako osoby bezrobotne, wtedy nabędą prawo do opieki zdrowotnej dla siebie oraz dziecka.

Dzieci niepełnosprawne lub inne, traktowane jak dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą korzystać z opieki zdrowotnej bez ograniczeń wiekowych. 

Jeżeli rodzice mają jakiekolwiek kłopoty z dochodzeniem swych praw w ramach tejże opieki, powinni skorzystać z pomocy prawnej.

Marzena Kazbieruk