Ubezpieczenie biura rachunkowego

2015-01-27 13:58:23

Nie każda firma prowadzi własną księgowość, czasem decyduje się na biuro rachunkowe. Warto wiedzieć, czy błędy, jakie mogą się zdarzyć w pracy biura rachunkowego, są objęte ubezpieczeniem.

Prowadzenie własnej księgowości wymaga zatrudnienia co najmniej jednej osoby z uprawnieniami do prowadzenia księgowości, a często nawet kilku. Są to koszty, z którymi każdy przedsiębiorca powinien się liczyć. Mniejsze firmy wolą korzystać z usług biur rachunkowych albo zatrudnić do tego celu znajomego emerytowanego księgowego czy emerytowaną księgową. Nie każdy przedsiębiorca ma jednak takie możliwości, najczęściej korzysta z usług biur rachunkowych.

Nawet profesjonalnie prowadzone biuro rachunkowe może popełnić błędy. Oczywiście, za popełnione błędy odpowiadać będą później przedsiębiorcy. Jeżeli biuro rachunkowe źle naliczy wysokość podatku, to konsekwencje tego błędu odczuje firma, która zwróciła się do biura rachunkowego o profesjonalną pomoc księgową. Zgodnie z polskim prawem biura rachunkowe muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, czyli mieć wykupione polisy OC.

Nawet jeżeli biuro rachunkowe posiada taką polisę, nie oznacza to, iż odpowiedzialność przedsiębiorcy automatycznie przechodzi na biuro rachunkowe. Przedsiębiorca może domagać się odszkodowania za poniesione szkody. Jeżeli udowodni winę biura, zadośćuczynienie zostanie mu wypłacone z polisy OC biura rachunkowego. W interesie biur rachunkowych leży wykupienie tego ubezpieczenie, które zresztą jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest też jeszcze jedna, bardzo ważna dla przedsiębiorców korzystających z usług tych biur kwestia – mianowicie sumy gwarantowane, jakie mogą być wypłacone przedsiębiorcom.

Stawki tych sum są ustalane odgórnie. Gdy biuro zajmuje się tylko doradztwem podatkowym, stawką jest równowartość 5 tys. euro w złotych. Jeżeli biuro rachunkowe prowadzi usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, stawka rośnie do 10 tys. euro. Połączenie tych usług to kwota 15 tys. euro. Ewentualne odszkodowania wypłacają jednak nie biura rachunkowe, ale firmy ubezpieczeniowe, z którymi miały one podpisane umowy ubezpieczeniowe.

Właściciele biur rachunkowych powinni wiedzieć, że ubezpieczenie OC w ich przypadku obejmuje jedynie prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycenę aktywów i pasywów, inwentaryzację, przechowywanie dokumentów określonych w ustawie czy też sporządzanie sprawozdań finansowych. Może się jednak okazać, że to za mało. Dobrze wtedy rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Ilona Maciejuk