Ile kosztuje mandat za brak OC dla quada?

2015-01-06 12:14:00

Pojazdy typu quad są coraz popularniejsze, szczególnie wśród młodych użytkowników dróg. Jednak jazda quadami może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza gdy pojazd jest kierowany przez niedoświadczonego kierowcę. Według przepisów każdy quad musi posiadać homologację, tablicę rejestracyjną i polisę OC. Niestety, nie wszyscy tego przestrzegają. Sprawdźmy, ile kosztuje mandat za brak OC dla quada.

Każdy właściciel quada powinien go zarejestrować i ubezpieczyć. Pojazdy tego typu zaliczają się do kategorii homologacji tzw. innych pojazdów samochodowych i tylko taka homologacja pozwala go zarejestrować. Dopiero po rejestracji i wykupieniu polisy OC można takim pojazdem wyjechać na drogi publiczne. W przypadku braku rejestracji i homologacji pozostaje opcja poruszania się quadem wyłącznie po bezdrożach. Jednak nawet w takim przypadku musimy się liczyć z tym, że zostaniemy sprawdzeni przez uprawnione do tego służby mundurowe, a wtedy grozi mandat.

Aktualne kary za brak ubezpieczenia OC uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zależne są od okresu pozostawania bez OC i będą wynosić w 2015 roku:

  • 120 zł za brak OC do 3,
  • 290 zł za brak OC do 14 dni,
  • 580 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Mandat za brak polisy OC mogą także otrzymać osoby posiadające pojazd czterokołowy nieubezpieczony, które nie zostały złapane na drodze przez policję. Jest to możliwe dzięki monitoringowi bazy polis komunikacyjnych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wykrywa przerwy w ubezpieczeniu pojazdu. Za brak OC grozi wysoka kara, ale także odholowanie pojazdu na koszt właściciela na policyjny parking depozytowy.

Konsekwencje finansowe posiadacza quada bez polisy OC będą poważniejsze w przypadku wyrządzenia szkód innym osobom. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie. Jednak wypłacona kwota rekompensaty podlega zwrotowi przez nieubezpieczonego sprawcę i może być dużo wyższa niż kara za brak OC.

Do kontrolowania kierowców pod kątem opłacenia składki OC uprawnione są takie instytucje jak:

  • policja,
  • organy celne,
  • Straż Graniczna,
  • Inspekcja Transportu Drogowego,
  • wydziały komunikacji,
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dziś już bardzo trudno uniknąć konsekwencji braku OC komunikacyjnego ze względu na monitoring UFG, jednak warto pamiętać, że taka polisa przede wszystkim chroni jej posiadacza od ogromnych koszów finansowych w przypadku spowodowania przez niego nieszczęśliwego zdarzenia na drodze, skutkiem którego będzie szkoda na życiu, zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej.

Emilia Kasińska