Monity, windykacja, egzekucja, czyli co czeka niesolidnego kredytobiorcę

2015-02-14 19:06:34

Już wiesz, że nadchodzą kłopoty ze spłatą kredytu? Oto kilka rad dotyczących tego, co robić w takiej sytuacji, aby uniknąć poważnych problemów. 

Nie ma chyba w Polsce osoby, która by obecnie nie spłacała kredytu, nie posiadała go przeszłości lub też nie myślała o jego zaciągnięciu w banku. Póki regularnie opłacamy raty, kredyt tak mocno nas nie uwiera - co innego gdy na raty pieniędzy zaczyna nam brakować. Co się stanie w razie zaprzestania spłaty pożyczki?

Postawy kredytobiorców

Niestety wskutek wielu okoliczności, najczęściej nieprzewidzianych, może dojść do sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie mógł w terminie uregulować kolejnej raty kapitałowo-odsetkowej. Jeżeli zda sobie z tego sprawę odpowiednio wcześnie, to może również w adekwatnym momencie zainterweniować i udać się do banku w celu zawarcia ugody. W ten sposób ustrzeże się nieprzyjemnych reperkusji i nerwów, ponadto będzie mógł szybko wypracować optymalne rozwiązanie, zadowalające zarówno jego, jak i bank.

Sprawdź też: Windykacja a egzekucja komornicza - czym się różnią?

Wielu kredytobiorców wykazuje niefrasobliwość i lekceważy trudność z terminowym spłacaniem rat. Sądzą, że problem jest przejściowy i nie warto natychmiast szukać rozwiązań. Takie myślenie prowadzi do eskalacji problemu i narastania zadłużenia. Jakie kroki podejmuje wówczas wierzyciel, czyli bank?

Polityka banku: monity, windykacja, ugoda, egzekucja

Po pierwsze, w razie opóźnienia spłaty kredytu bank zaczyna naliczać ustawowe odsetki karne. Ponadto informuje kredytobiorcę o powstałej zaległości poprzez wiadomości tekstowe SMS, pisma i ponaglenia do spłaty, czyli monitów.

Jeżeli kredytobiorca wystarczająco długo (min. 2 okresy ratalne) uchyla się od regulowania swojego zadłużenia, bank może wypowiedzieć umowę kredytu. Wtedy jednak relacje pomiędzy klientem a bankiem ulegają całkowitej zmianie. Wcześniej bank może przystąpić do działalności windykacyjnej, o charakterze windykacyjnym lub ugodowym. Sposób postępowania w dużej mierze zależy od wierzyciela, czy jest on zainteresowany podjęciem współpracy i czy wykazuje dobrą wolę wobec spłaty powstałego w ten sposób zadłużenia.

Sprawdź też: Blokada na koncie - czy komornik może zająć całą pensję?

Bank może wyrazić zgodę na restrukturyzację kredytu, co wiąże się z podpisaniem ugody pomiędzy klientem banku a instytucją. Jednak jeżeli dłużnik nie deklaruje chęci do ugodowego załatwienia sprawy, bank rozpoczyna proces windykacji. Jeśli sprawa zostanie przekazana do egzekucji komorniczej, ostatecznie zakończy się wyegzekwowaniem całej kwoty zadłużenia z majątku dłużnika (o ile taki posiada).

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam