Czy lokaty i konta oszczędnościowe w SKOK-ach są bezpieczne?

2014-12-26 15:35:51

Ostatnie kłopoty SKOK-u Wołomin i wcześniejsze bankructwo SKOK-u Wspólnota każą się zastanawiać, czy lokaty i konta w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są bezpieczne. Czy klienci SKOK-ów mają szansę na odzyskanie swoich pieniędzy, gdy SKOK upadnie?

Od 2013 roku depozyty w SOK-ach, podobnie jak już od dawna w bankach, objęte zostały gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wygląda na to, że dobrze się stało w kontekście ostatnich wydarzeń z udziałem SKOK-u Wspólnota, a teraz SKOK-u Wołomin. Przypomnijmy, że szefowie tej ostatniej kasy już jakiś czas temu stali się obiektem zainteresowania prokuratury, a kasą zaczął kierować zarządca komisaryczny, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego. 12 grudnia KNF złożyła wniosek o upadłość kasy.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) funkcjonują na rynku finansowym w takim kształcie, jak obecnie, od roku 1992. Z ich usług korzysta ponad 2,5 mln klientów. Każda z tych osób musi być członkiem SKOK-u, ponieważ tylko takim klientom kasy mogą proponować swoje usługi.

Członkowie SKOK-ów mogą zakładać w nich rachunki osobiste i lokaty, zaciągać pożyczki, kredyty konsolidacyjne itd. Kasy wydają również karty płatnicze, proponują ubezpieczenia, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, a nawet uczestnictwo w Indywidualnych Kontach Emerytalnych oraz pomnażanie pieniędzy dzięki Ubezpieczeniowemu Funduszowi Kapitałowemu. Trzeba przyznać, że kasy mają bardzo gęstą sieć placówek.

Jak już wspomnieliśmy na początku, w wyniku zmiany prawa, od roku 2013 SKOK-i zostały objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To oznacza, że klienci mogli poczuć się bezpieczniej, a w kontekście ostatnich wydarzeń, zmiana prawa okazała się bardzo dobrym posunięciem.

BFG gwarantuje bezpieczeństwo depozytów złożonych w SKOK-ach na rachunkach imiennych, ale z wyłączeniem środków przeznaczonych na udziały i wkłady członkowskie. Warto od razu dodać, że gwarancją objęte zostały depozyty do kwoty równowartej 100 tys. euro dla jednego klienta danej instytucji. Tak samo jest zresztą w przypadku banków. Oznacza to, że na odzyskanie w całości swoich pieniędzy mogą liczyć nie tylko osoby fizyczne, ale również m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki klientom SKOK-u w ciągu 20 dni roboczych od złożenia przez KNF wniosku o upadłość kasy. Termin ten, co prawda, Komisja Nadzoru Finansowego może przedłużyć o 10 dni, ale i tak klienci SKOK-ów mogą być spokojni o swoje pieniądze.  

Marzena Kazbieruk