Które długi komornik ściągnie w pierwszej kolejności?

2014-12-23 15:00:07

Problem ze spłatą zobowiązań to zawsze drażliwy temat. Dłużnicy nie płacą należności z różnych powodów. Wobec tego czasem do akcji wkracza komornik. Warto wiedzieć, które długi komornik ściągnie z konta dłużnika w pierwszej kolejności.

Każda sprawa niespłaconego długu nim trafi do komornika jest kierowana na drogę postępowania sądowego. Sąd jest organem, który bada sprawę i wydaje tytuł wykonawczy, czyli dokument stwierdzający istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty, zawierający nakaz spłaty długu. Po zakończeniu sprawy w sądzie wierzyciel decyduje o tym, czy skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji długu.

Sprawdź też: Czy bank pożyczy na spłatę komornika?

Czasem może się zdarzyć, że dłużnik ma niespłaconych kilka zadłużeń, np. zaległości w alimentach, nieuregulowany czynsz, zaległy kredyt. W takiej sytuacji najczęściej wszystkie sprawy jednego dłużnika są kierowanego do tego samego komornika.

Najpierw alimenty

W przypadku dwóch lub więcej spraw egzekucyjnych komornik ściąga z wynagrodzenia wpływającego na konto osoby zadłużonej 60% pensji. Sumę uzyskaną w ten sposób, czyli przez egzekucję, komornik dzieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności zaspakajane są należności alimentacyjne, a potem pozostałe.

Kto pierwszy, ten lepszy

W przypadku spraw z tej samej kategorii, np. dwie egzekucje dotyczące pożyczek gotówkowych, kwotę wydziela się pomiędzy wierzycieli proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych roszczeń. Wszystkie zadłużenia są regulowane jednocześnie, ale nie równo. Zgodnie z regułą uprzywilejowania alimenty zawsze są spłacane jako pierwsze. W polskim prawie nie istnieje zasada zaspokajania w pierwszej kolejności wierzyciela, który pierwszy złożył wniosek. Po alimentach spłacane są proporcjonalnie inne zadłużenia z tej samej grupy.

Co pójdzie pod młotek?

Zadaniem komornika jest ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Egzekucja może być prowadzona m.in. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno–rentowych, rachunków bankowych, nieruchomości i posiadanych praw majątkowych. W toku egzekucji nie podlegają zajęciu przedmioty służące do wykonywania pracy zarobkowej, ale jeżeli dłużnik unika komornika, może się zdarzyć, że z braku wiedzy zostanie zajęty np. komputer czy inny sprzęt służący do pracy.

Sprawdź też: Czy komornik może zająć wspólne konto małżonków za długi kredytowe?

Najgorszym rozwiązaniem jest unikanie komornika. Jeśli posiadamy jakiekolwiek dochody lub majątek, wierzytelności zostaną i tak, prędzej czy później, ściągnięte. Niestety nie uciekniemy przed długami, dlatego lepiej spróbować się ich pozbyć jak najszybciej. 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam