Jak zgłosić skargę na ubezpieczyciela?

2014-12-22 10:06:03

Jeśli ubezpieczyciel zadziałał na Twoją niekorzyść, nie musisz pozostawać bierny wobec niesprawiedliwych decyzji. Możesz zaskarżyć ubezpieczyciela. Procedura składania skargi nie jest ani czasochłonna, ani skomplikowana. Dobrze wiedzieć jak wygląda – a nuż będzie trzeba nam z niej skorzystać?...

Prawie każdy z nas posiada jakieś ubezpieczenie (komunikacyjne, na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków etc.). Nie zawsze jednak jesteśmy zadowoleni z działań naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. W takich sytuacjach możemy złożyć nań skargę.

Kiedy i do kogo?

Skargi na ubezpieczycieli kierujemy do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Jest to instytucja, która profesjonalnie zajmuje się rozpatrywaniem skarg i arbitrażem na linii ubezpieczyciel-ubezpieczony. Można powiedzieć, że jest ona mutatis mutandis instytucją analogiczną do Rzecznika Praw Konsumentów.

Skargę do rzecznika ubezpieczonych składamy poprzez wysłanie do tej instytucji listu w formie pisemnej. Treść skargi ma ogromne znaczenie i należy w niej zacząć od opisania stanu faktycznego sprawy, po czym wskazać zarzuty, jakie wysuwamy wobec ubezpieczyciela. Nie obędzie się oczywiście bez podania argumentów, które potwierdzają nasze roszczenia względem towarzystwa ubezpieczeniowego. W liście składający skargę winien także przedstawić własne oczekiwania wobec rzecznika ubezpieczonych. Chodzi tu o informację, w jaki sposób chcielibyśmy rozwiązać naszą sprawę.

W jaki sposób?

Skargę, jak już wspomnieliśmy, składa się w formie pisemnej. Nadajemy ją tradycyjną pocztą i wysyłamy na adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Oprócz wyżej opisanej treści w liście należy podać następujące informacje:

  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania,
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, NIP,
  • gdy jesteśmy członkiem funduszu emerytalnego i to na niego składamy skargę, będzie potrzebne również podanie numeru rachunku OFE,
  • gdy składamy skargę w imieniu innej osoby, niezbędne będzie dołączenie pełnomocnictwa.

Poza samym pismem w skład skargi wchodzą załączniki. Najlepiej jeśli będą to kserokopie dokumentów istotnych w naszej sprawie, a także kserokopie dotychczasowej korespondencji z ubezpieczycielem. Jeśli dokumentacji brak, powinniśmy dołączyć do wniosku takie informacje: rodzaj i numer polisy bądź rachunku, miejsce i data zdarzenia ubezpieczeniowego, a także nazwę ubezpieczyciela.

Marzena Kazbieruk