Od czego zależy cena NNW kierowcy?

2015-01-31 16:38:40

NNW kierowcy jest niezbędne, jeśli chcemy w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed konsekwencjami wypadków, jakim przecież może ulec każdy uczestnik ruchu drogowego. Jakie czynniki wpłyną na końcową cenę tej polisy?

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dla kierowcy to rozwiązanie, o którym należy poważnie pomyśleć, posiadają własny środek transportu. Będzie idealnym uzupełnieniem innych polis komunikacyjnych.

NNW a inne polisy komunikacyjne

Zwykle kierowcy zaczynają zakupy ubezpieczeniowe od polisy OC. Wynika to z faktu, że jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla zmotoryzowanych i każdy właściciel pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu winien ją posiadać pod groźbą kary.

OC służy ochronie osób trzecich, które ucierpiały z powodu naszej winy na drodze. Możliwe do uzyskania w ramach tej umowy odszkodowanie pozwala pokryć koszty naprawy auta innej osoby lub zapewni jej środki na ewentualne leczenie doznanych obrażeń. Niestety posiadanie OC nie daje żadnej ochrony kierowcy będącego sprawcą wypadku.

Gdy sam sprawca zdarzenia drogowego dozna obrażeń, nie pomoże nawet autocasco. Ta polisa służy wszak do ochrony naszego samochodu, a pieniądze z odszkodowania służą do jego naprawy. W tej sytuacji rozwiązaniem, które zapewni ochronę bezpośrednio kierowcom, jest ubezpieczenie NNW.

Zakres ochrony polisy NNW

Polisy NNW dla kierowców można nabywać osobno lub razem (w pakiecie) z polisą OC czy AC. Zapewniają one ochronę (odszkodowanie), jeśli dotkną nas szkody będące następstwem wypadków, w trakcie zatrzymania pojazdu, wysiadania, wsiadania, postoju, a także w momencie, kiedy auto naprawialiśmy. Ubezpieczenie NNW w standardowej wersji chroni również przed szkodami związanymi z pobieraniem paliwa czy w chwili otwierania i zamykania bramy garażu lub posesji.

Cena polisy NNW

Koszty polisy NNW nie są bezpośrednio uzależnione od tego, jakim pojazdem jeździmy, ani jak długim stażem za kierownicą możemy się wykazać. Cena NNW wyliczana jest w inny sposób niż dla polis OC i AC. Oczywiście te kwestie są różnorodnie rozpatrywane - w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ogólnie jednak cena polisy NNW zależy od tego, na jaką kwotę się ubezpieczamy. Im niższa sumy ubezpieczenia, tym niższa składka. Dla przykładu Allianz oferuje polisę na wartość 10 tys. zł już od 50 zł. Ochrona na kwotę 100 tys. złotych kosztować zaś może zaledwie 440 zł rocznie.

Emilia Kasińska