Sprawdź, jak oszczędzać, by zgromadzić odpowiednie zaplecze finansowe na stare lata

2017-08-01 21:20:00

Nie wiesz, jak skutecznie odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę? Sprawdź, jak oszczędzać, by zgromadzić odpowiednie zaplecze finansowe na stare lata.

Niestety nie od dziś wiadomo, że ani otwarte fundusze emerytalne, ani odprowadzane składki do ZUS–u nie będą w stanie zagwarantować nam na tyle wysokiej emerytury, aby zapewnić godne i wygodne życie.

Aby zwiększyć wysokość przyszłego emerytalnego uposażenia, warto zawczasu zacząć oszczędzać, na przykład w Indywidualnych Kontach Emerytalnych lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Ten drugi sposób oszczędzania zaczął efektywnie rywalizować z popularnym IKE.

Warto podkreślić, że nasze rodzime instytucje finansowe dostrzegły już potrzebę samodzielnego oszczędzania przez swoich klientów na przyszłe emerytury. Banki coraz chętniej proponują deponentom korzystającym z ich usług produkty z kategorii IKE i IKZE, ale to nie jedyne sposoby oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Niewątpliwie do popularności produktów oszczędnościowych, także tych długoterminowych, przyczynia się rosnąca świadomość społeczna, że nie wystarczy, abyśmy oszczędzali w drugim i pierwszym filarze emerytalnym, by dostatecznie zabezpieczyć finansowo odległą przyszłość.

Najlepiej dodatkowo lokować swoje oszczędności w pewne i sprawdzone lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe lub obligacje Skarbu Państwa. Dzięki temu nasz kapitał będzie chroniony - przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub Skarb Państwa. To minimalizuje ryzyko niepewnych transakcji i źle ulokowanych oszczędności.

Wiele osób pomnaża oszczędności w ramach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jednak warto pamiętać o tym, że koniunktura może w każdej chwili się zmienić. Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze możemy zyskać na takim sposobie pomnażania majątku. Rozwiązaniem może być inwestowanie pieniędzy w bezpieczne fundusze, do których należą fundusze zrównoważone, hybrydowe lub papierów dłużnych. Powinniśmy przy tym dywersyfikować portfel, rozdzielając nadwyżki finansowe z przeznaczeniem lokowania w różne instrumenty oszczędnościowe.

Mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie możemy również pokusić się o inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Pamiętać jednak należy, że możliwość atrakcyjnego zysku jest okupiona dużym ryzykiem, dlatego ten sposób inwestowania powinien być zarezerwowany dla osób, które nie boją się utraty części lub nawet całości przeznaczonego na zakup akcji kapitału.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam