Czy bank może kserować dowód osobisty?

2014-12-04 11:37:52

Kserowanie dowodu osobistego klienta przez bank czasem wywołuje u tych pierwszych podejrzliwość i pytania o podstawy prawne takiej czynności. Co na ten temat mówią przepisy prawa? Czy bank może legalnie kserować dowód osobisty?

W Polsce na straży bezpieczeństwa naszych danych osobowych stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Stanowisko GIODO jest takie, że nie tyle ważna jest sama czynność kserowania dokumentów, ile zakres informacji, jakie są przetwarzane przez instytucje finansowe.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w Polsce wymaga przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych, a szczególnie spełnienia zapisów z art. 23 ust. 1. Dane można pozyskiwać, gdy np. istnieje inny przepis prawny, który tego wymaga. Możliwe jest to również, gdy przetwarzanie danych konieczne jest w związku z realizacją umowy, przy czym właściciel danych musi być stroną tej umowy.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że kserowanie dowodu w banku jest tylko czynnością techniczną i jest legalne, gdy istnieje przesłanka do przetwarzania danych zgodnie z ustawą. Potwierdza to treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który został wydany 19 grudnia 2001 roku: kopia dokumentu to kwestia techniczna i nie może przesądzać o legalności lub nielegalności przetwarzania danych. Zarówno GIODO, jak i sąd podkreślają, że najważniejszy jest zakres danych, jakie są pozyskiwane, określone innymi przepisami ustaw, jak Prawo bankowe.

Banki, kserując dowody, powołują się na art. 112b Prawa bankowego (ustawa z 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami). Przepis ten mówi, że instytucje finansowe mogą przetwarzać dane zawarte w dokumentach osób fizycznych dla celów prowadzonej działalności bankowej. Problem tylko polega na tym, że wraz z tą kopią, banki przechowują dane, które nie są im do niczego potrzebne, jak wzrost czy kolor oczu. W nowych dokumentach nie będzie już takich informacji, więc nie będzie tego problemu.

Co jednak robić przy kopiowaniu obecnych dowodów osobistych? Powinniśmy zażądać, żaby pracownik banku zamazał informacje, które nie są obiektem zainteresowania instytucji finansowej. Warto również się upewnić, że na kopii wpisana jest:

  • data wykonania kopii,
  • miejsce, w którym dowód został skopiowany,
  • cel wykonania kopii,
  • powinien tam również pojawić się podpis pracownika banku.

Na koniec bardzo ważna kwestia: dowód zawsze powinien być kopiowany w naszej obecności. Nigdy nie zgadzajmy się, żeby było to robione gdzieś na zapleczu, bez naszego nadzoru.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam