Czy warto mieć wspólny rachunek bankowy?

2014-12-02 17:09:28

Posiadanie wspólnego rachunku bankowego przez małżeństwo może zagwarantować im wygodę w zarządzaniu pieniędzmi, ale może stać się też powodem nieporozumień. Sprawdź, o czym warto pamiętać, decydując się na wspólny ROR.

Najczęściej wspólne konto posiadają małżeństwa, które dla swojej wygody zdecydowały, aby wszystkie ich dochody wpływały na jedno, wspólnie zarządzane konto. Niewątpliwie posiadanie wspólnego rachunku niesie ze sobą wiele zalet, ale też i wad, które niestety uwidaczniają się w najmniej odpowiednim momencie.

Zalet wspólnego konta jest wiele

W razie nieobecności jednej osoby, jej choroby lub innej nieprzewidzianej sytuacji współposiadacz konta zawsze ma dostęp do zgromadzonych na ROR-ze środków finansowych. Bez ograniczeń, zarówno żona, jak i mąż mogą dokonywać wszelkich płatności i robić zakupy przy pomocy pieniędzy zgromadzonych wspólnie na koncie.

Co się dzieje z pieniędzmi, gdy współwłaściciel konta umrze?

Niestety, jak to w życiu zazwyczaj bywa, nikt z nas "nie zna dnia, ani godziny", kiedy sytuacja może się skomplikować - np. w przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy konta.

Zgodnie z ustawą o prawie bankowym, każda z osób, która jest współposiadaczem rachunku bankowego może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi. W takiej sytuacji żona po śmierci męża mogłaby samodzielnie zarządzać wszystkimi pieniędzmi zgromadzonymi na ich wspólnym koncie. Jednakże należy pamiętać o tym, że środki na rachunku osobistym podlegają prawu dziedziczenia. Z tej to przyczyny dalsze postępowanie z takim kontem zależy w dużej mierze od samej umowy zawartej pomiędzy bankiem a małżeństwem, które jest właścicielem konta.

Postępowanie spadkowe

W bankach są stosowane różne rozwiązania, na przykład: żyjący współmałżonek ma nieograniczony dostęp do wszystkich środków finansowych, a żyjący spadkobiercy mogą później domagać się od niego zadośćuczynienia, na drodze sprawy spadkowej. Innym rozwiązaniem stosowanym przez banki jest blokada części środków na koncie, aż do zakończenia postępowania spadkowego w sądzie.

Jednak co najważniejsze, nie należy obawiać się całkowitego odcięcia od pieniędzy złożonych na rachunku na skutek śmierci jednego z współwłaścicieli konta. Bank po prostu nie może zablokować dostępu do nich.

Zakładając wspólne konto z mężem lub żoną, warto dokładnie przeanalizować wszelkie wady i zalety tego kroku, tak aby w przyszłości uniknąć kłopotów i nieporozumień.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam