Gdzie banki trzymają pieniądze?

2015-02-28 09:03:53

Banki na zmianę przyjmują depozyty i pożyczają pieniądze, które wydają się być w ciągłym obrocie. Po części tak rzeczywiście jest. No właśnie, ale gdzie banki przechowują posiadaną gotówkę? 

Reklamy instytucji finansowych, dotyczące różnych promocji kredytów, lokat, kart itd., to codzienność, która atakuje nas ze wszystkich stron. Jedni klienci wpłacają pieniądze, inni wypłacają. Każdego dnia takich operacji jest bardzo wiele. Czasami wymaga to wydania klientowi większej gotówki.

Zarządzanie płynnością

Duże banki posiadają w swoich oddziałach skarbce, czyli specjalne miejsca, gdzie przechowują gotówkę. Mniejsze placówki bazują jedynie na bankomatach kasjerskich, które są konieczne do obsługi klientów. Wszelkie wpływy i wypływy pieniędzy są ściśle kontrolowane, podlegają nieustannej analizie. W ten sposób zarządza się płynnością. Żaden bank nie może pozwolić sobie na to, by zabrakło mu gotówki w kasie. To pierwszy krok do paniki wśród klientów, którą potem ciężko opanować.

Co się dzieje z pieniędzmi? 

Pieniądz najczęściej znajduje się w obrocie. Nie ma sensu przetrzymywać go w skarbcu, bo w ten sposób instytucja finansowa nie zarabia. Jedni klienci wpłacają posiadany kapitał na konto lub lokatę i w ten sposób zasilają bank. Gdy te środki znajdą się w posiadaniu instytucji finansowej, zostaną wykorzystane do inwestycji, np. do pożyczenia kredytobiorcy na wyższy procent. To właśnie różnica pomiędzy tym, co dodatkowo musi zapłacić pożyczkobiorca, a tym, co trzeba oddać wypłacającemu, np. z lokaty, jest zarobkiem banku.

Pieniądze muszą przez cały czas pracować, muszą być w ruchu. Określenie, że czyjeś środki leżą na koncie, najczęściej jest tylko przenośnią, bo w banku prawie nic nie leży, wszystko jest inwestowane.

Polityka finansowa banków

Bank obraca pieniędzmi, ale jednocześnie musi mieć pod ścisłą kontrolą swój bilans i swoje przepływy. Na jego politykę i działania, oczywiście, będą wpływały również inne czynniki, głównie makroekonomiczne, wysokość stóp procentowych, kwestia obowiązkowych rezerw (konieczność ich zwiększenia to zawsze duże obciążenie dla instytucji finansowej). Bank musi ciągle analizować rynek i sytuację, oceniając, czy w danej chwili bardziej opłaca się stawiać na kredyty, czy też ogłosić promocję np. na lokaty i zasilić się dodatkowymi środkami. 

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam