Czy konto oszczędnościowe jest bezpieczne?

2014-12-16 08:20:21

Z racji niewielkich wynagrodzeń oraz wciąż rosnących cen żywności i energii coraz trudniej mówić o oszczędzaniu. Warto jednak skorzystać z konta oszczędnościowego i odkładać na nie przynajmniej drobne kwoty. Jak je założyć i czy kapitał na nim zgromadzony jest bezpieczny?

Najmniejsze kwoty odkładane systematycznie mogą przynieść poważną sumę oszczędności. Jeśli dodatkowo zamiast w przysłowiowej skarpecie zostaną ulokowane na koncie oszczędnościowym, zysk wzrośnie. Co prawda wielu klientów banków, zwłaszcza tych starszych, czuje obawy w związku z lokowaniem środków (często życiowych oszczędności) w banku. Czy zatem ich obawy są uzasadnione? Warto przyjrzeć się bliżej ogólnej charakterystyce kont oszczędnościowych.

Czym są konta oszczędnościowe?

Konta oszczędnościowe to jeden z najpopularniejszych produktów oszczędnościowych, oferowany właściwie przez wszystkie banki w Polsce. Taki rachunek to swoisty dwupak finansowy. Z jednej strony bowiem posiada cechy charakterystyczne dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (zwanego rachunkiem osobistym), z drugiej zaś ma również cechy tradycyjnej lokaty. Wraz z podpisaniem umowy o prowadzenie konta oszczędnościowego klient uzyskuje dostęp do indywidualnego rachunku, na który może wpłacać oszczędności i wypłacać je z niego. Wysokość miesięcznych wpłat może być wielkością dowolną, uzależnioną od możliwości finansowych deponenta.

Oprocentowanie

W przeciwieństwie do zwykłego rachunku osobistego konto oszczędnościowe jest kontem oprocentowanym. Jest to oprocentowanie niższe niż w przypadku lokaty, jednak lokowanie środków na rachunku pozwala na stały dostęp do nich. W sytuacji kryzysowej czy nagłej potrzeby klient może swobodnie wypłacić całość bądź część zgromadzonych oszczędności. Jedyne, o czym należy pamiętać, to fakt, że wypłaty można dokonać jedynie w placówce banku bądź też (w przypadku niektórych banków) za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Warto również pamiętać o tym, że w przypadku kont oszczędnościowych w wielu przypadkach tylko pierwsza wypłata jest wolna od kosztów, przy następnym deponowaniu środków klient będzie zobligowany już do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem banku.

Bezpieczeństwo oszczędności

Dzięki nowoczesnej bankowości i nowoczesnym zabezpieczeniom można śmiało powiedzieć, że środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym czy lokacie są całkowicie bezpieczne. Aby wypłacić zgromadzone na rachunku pieniądze, należy stawić się w banku lub jego oddziale i dopiero za okazaniem dowodu osobistego klient będzie mógł zrealizować transakcję. Nie ma obawy, że ktoś niepowołany wejdzie w posiadanie środków osoby oszczędzającej. Jeśli bank, w którym ulokowano pieniądze, będzie miał problem z płynnością finansową, zwrot oszczędności zgromadzonych na koncie gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Emilia Kasińska