Kredyt klęskowy - co to jest?

2015-01-13 19:11:29

Anomalie pogodowe, które występują również w Polsce, potrafią dziesiątkować gospodarstwa rolne. Państwo stara się pomóc rolnikom między innymi poprzez udostępnianie kredytów klęskowych.

Preferencyjne kredyty klęskowe z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwalają na wznowienie produkcji rolnej, zawieszonej w wyniku szkód wywołanych przez klęski żywiołowe. Coraz częściej zdarza się, że powódź czy huragan zabiera rolnikom cały dobytek. Nie tylko mieszkania i zabudowania gospodarcze na tym cierpią, ale i uprawy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, którzy stracili swój dobytek wskutek działania żywiołu, ARiMR przygotowała kredyty klęskowe, spłacane na preferencyjnych warunkach. Są to m.in. kredyty na wznowienie produkcji zawieszonej w wyniku szkód powstałych na skutek klęsk żywiołowych. Oprocentowanie tych kredytów jest niższe dzięki dopłatom z ARiMR. Za pomocą kredytów klęskowych poszkodowani rolnicy mogą sfinansować zakup środków produkcji, środków ochrony roślin, nawozów, paliwa, pasz, inwentarza zaliczanego do środków obrotowych, a także maszyn i urządzeń rolniczych oraz odbudowę zniszczonych obiektów służących do produkcji rolnej.

Dopłaty do preferencyjnych kredytów dla rolników są możliwe dzięki staraniom rządu oraz dzięki funduszom unijnym. Nie tylko kredyty klęskowe są udzielane rolnikom na preferencyjnych warunkach, również inne kredyty: gotówkowe czy hipoteczne. Rolnicy mogą też ubezpieczyć swoje gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, a także liczyć na dopłaty unijne. Podobną pomoc powinni uzyskać sadownicy, którzy stracili duże pieniądze na embargu nałożonym na polskie jabłka przez rząd rosyjski. Pomoc, jaka została zaoferowana, niestety jest zbyt mała, aby zrekompensować straty poniesione przez producentów jabłek.

Pomoc polskim rolnikom jest coraz bardziej widoczna, aczkolwiek UE niekoniecznie równo traktuje rolników państw zrzeszonych w zjednoczonej Europie. Z pewnością nadal wyższe dopłaty otrzymują rolnicy z Niemiec czy Francji. Taka jest polityka: państwa, które najwięcej inwestują w Unię Europejską, najwięcej będą odbierać. Ważne, że rząd oraz resort rolnictwa coraz więcej robią na rzecz polskich rolników, właśnie poprzez preferencyjne kredyty, tworzenie rezerw czy dopłaty do ubezpieczeń.

Tomasz Słupczyński