Czy mogę zaciągnąć walutowy kredyt inwestycyjny?

2014-11-28 12:40:31

W świetle wciąż rosnącej konkurencji rynkowej każdy przedsiębiorca musi być przygotowany na konieczność wdrożenia innowacyjnych rozwiązań czy zakup nowych maszyn lub sprzętu. Pomóc w realizacji tych planów mogą kredyty, w tym również walutowe kredyty inwestycyjne. Czy każdy przedsiębiorca może z nich korzystać?

Jednym ze sposobów na rozwój firmy - czy jej unowocześnienie lub przebranżowienie - są kredyty inwestycyjne, złotówkowe lub walutowe.

W zasadzie kredyt walutowy tego typu, podobnie jak pozostałe inwestycyjne, służy finansowaniu działań prowadzących do powiększenia majątku trwałego firmy. Inaczej mówiąc, środki pozyskane w ten sposób mogą posłużyć do zakupu nowych maszyn, a także do renowacji czy przekształcenia już istniejących.

Dla kogo walutowy kredyt inwestycyjny?

W przypadku kredytów walutowych dla firm nie ma takich obostrzeń jak w przypadku zobowiązań klientów indywidualnych. Sporo banków udziela walutowych kredytów inwestycyjnych, bo i niemała jest grupa firm prowadzących działalność w różnych krajach, rozliczających się z kontrahentami w różnych walutach. Często banki udzielając kredytu walutowego inwestycyjnego wymagają założenia odpowiedniego konta walutowego, ale raczej nie jest to problem dla przedsiębiorstw, same często je posiadają i bank nie musi ich do niczego zmuszać.

Sama zaś wypłata środków następuje jednorazowo lub w transzach, po uzyskaniu przez spółkę pozytywnej decyzji kredytowej. W tym celu konieczne jest przedstawienie w banku nie tylko dokumentów dotyczących prowadzonej przez przedsiębiorcę firmy, ale również faktur i dyspozycji płatniczych.

Na co można spożytkować walutowe kredyty inwestycyjne?

Kredyt inwestycyjny będący, jak sama nazwa mówi, sposobem na pozyskanie środków na różnego rodzaju inwestycje, może być spożytkowany na takie wydatki, jak:

  • zakup nowych maszyn i urządzeń,

  • zakup, remont lub budowa nowych magazynów czy hal produkcyjnych,

  • zakup patentów, licencji, koncesji, a także udziałów i papierów wartościowych, pod warunkiem że przedstawione zostaną w banku dowody na to, iż tego rodzaju zakup będzie korzystny dla firmy, jej kondycji i rozwoju.

Warto przy tym pamiętać, że walutowy kredyt inwestycyjny udzielany jest przedsiębiorcy na ściśle określony w umowie cel. Jeśli w trakcie trwania umowy kredytowej okaże się, że pieniądze zostały spożytkowane z inny sposób, bank może wyciągnąć wobec właściciela firmy konsekwencje prawne.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam