Czy mogę zrezygnować z kredytu gotówkowego?

2015-03-05 09:24:02

Decyzja o zaciągnięciu kredytu gotówkowego powinna być przemyślana. Niestety w praktyce różnie bywa. Może się zdarzyć, że nadto pospieszyliśmy się z decyzją dotyczącą kredytu. Czy możemy z niego zrezygnować?

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego jest możliwe i jeśli z jakiegoś powodu chcemy zrezygnować z zaciągniętego zobowiązania, nie ma żadnych przeszkód, by to zrobić. Nie ma sensu spłacać rat z odsetkami, jeśli pożyczone pieniądze okazały się niepotrzebne lub jeśli znaleźliśmy lepszą ofertę w innym banku i chcemy z niej skorzystać.

Po podpisaniu umowy kredytowej mamy jeszcze 14 dni na zmianę zdania. W tym okresie możemy bez żadnych konsekwencji i bez podania przyczyny zrezygnować z zawartej umowy. Procedura nie wiąże się z żadnymi kosztami dodatkowymi, karami umownymi ani prowizjami. Wyjątkiem są odsetki, jakie przyjdzie zapłacić kredytobiorcy za okres, w którym korzystał z pożyczonej od banku kwoty.

Wraz z podpisaną umową powinniśmy otrzymać od banku wzór odstąpienia od niej. Formularz ten należy wypełnić i złożyć w banku (osobiście lub przesłać pocztą), jeśli chcemy odstąpić od kredytu. Można również stawić się na miejscu w banku i wypełnić formularz bezpośrednio w oddziale. Gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłamy listownie, pamiętajmy, że decyduje data stempla pocztowego. Korzystajmy przy tym z opcji przesyłki listem poleconym, by mieć w posiadaniu dowód nadania.

Po odstąpieniu od umowy mamy 30 dni na zwrot wypłaconej kwoty wraz z odsetkami za stosowny okres, w którym dysponowaliśmy pieniędzmi.

Jeśli posiadamy kredyt gotówkowy dłużej niż 14 dni i chcemy z niego zrezygnować, pozostaje nam opcja wcześniejszej spłaty. Bank może jednak zastrzec w umowie opłatę od wcześniejszej spłaty kredytu (choć jej wysokość - do 1% lub 0,5% jest ograniczona Ustawą o kredycie konsumenckim). Szczegóły na ten temat można znaleźć w umowie kredytowej oraz tabeli opłat i prowizji banku lub uzyskać bezpośrednio w jego oddziale.

Bardzo często o rezygnacji z kredytu przesądza kalkulacja w warunkach domowych, rozmowa z innymi członkami rodziny i ponowna analiza oferty. Czasem decyzje podjęte na gorąco placówce banku nie wydają się nam tak korzystne po czasie. Gdy właśnie tak jest w Twoim przypadku, pamiętaj o możliwości odstąpienia od umowy kredytowej - tym bardziej, że nie trzeba w tym celu nawet odwiedzać placówki banku.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam