Czy kredyt przechodzi na dzieci?

2014-11-11 09:15:56

Przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji, jakie mogą czekać naszych najbliższych w przypadku braku spłaty kredytu. Zakładamy, że zobowiązanie uda się uregulować bez problemu i temat kredytu traktujemy tylko jako osobistą sprawę. Warto jednak wiedzieć, kiedy i w jakich przypadkach nasze długi mogą spaść na barki naszych dzieci.

Długi rodziców za ich życia zwykle nie przechodzą na dzieci. Wyjątkiem są między innymi sytuacje, gdy:

  • dług związany jest z opłacaniem czynszu. Zgodnie z artykułem 6881 K.c. za zapłatę czynszu odpowiadają solidarnie wspólnie z najemcą osoby, które wspólnie z nim zamieszkują. Dotyczy to oczywiście osób pełnoletnich;
  • dziecko samo zechce przejąć długi rodzica poprzez poręczenie zobowiązań na przykład w postaci weksla lub poręczenia kredytu.

Odpowiedzialność dziecka za długi zmarłych rodziców jest uzależniona od tego, czy dziecko zdecyduje się na przyjęcie spadku. Przy rozpatrywaniu możliwości przyjęcia spadku, aktywów finansowych, nieruchomości i innych dóbr materialnych warto mieć na uwadze fakt, że dobra te mogą być zadłużone. Często długi zmarłych mogą wielokrotnie przekraczać wartość spadku. Jeżeli dziecko zdecyduje się na odrzucenie spadku, nie przyjmuje także na siebie żadnych zobowiązań rodzica.

Decyzję o rezygnacji ze spadku należy złożyć u notariusza w terminie do 6 miesięcy od daty śmierci zmarłego. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, musi to zrobić w imieniu dziecka jego opiekun prawny. Ewentualnie w tym samym terminie dziecko zmarłego może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To ograniczy jego odpowiedzialność za ewentualne długi do wysokości otrzymanej części majątku. Brak złożenie któregokolwiek z wymienionych oświadczeń powoduje przyjęcie spadku wprost wraz z odpowiedzialnością za długi.

Jak widać, prawo dopuszcza kilka sytuacji, w których dziecko może świadomie lub bezwiednie przejąć odpowiedzialność za długi rodzica. Wyposaża je także w narzędzia do odrzucenia zobowiązań lub do dobrowolnego ich przyjęcia.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam