Przed czym chroni ubezpieczenie przy kredycie?

2014-12-01 11:28:40

Każdy kredyt wiąże się z wzięciem na siebie ryzyka związanego z pojawieniem się potencjalnych trudności w spłacie zobowiązania. Żeby zminimalizować to ryzyko, banki często proponują ubezpieczenie przy kredycie. Zanim jednak podpiszemy umowę, warto sprawdzić, przed czym ochroni nas polisa.

Nieprzewidziane zdarzenie losowe może dotknąć każdego, również kredytobiorcę. Dlatego warto zastanowić się, czy nie skorzystać z ubezpieczenia kredytu, które mogłoby wspomóc nas w pewnych okolicznościach. Jest tylko pewne „ale”.

Zakres ubezpieczenia

Należy zastanowić się, czego oczekujemy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystko zależy od zakresu ochrony, jaki proponuje konkretna polisa. Na to należy zwracać szczególną uwagę.

Przed podpisaniem umowy trzeba bezwzględnie zapoznać się z jej warunkami, a szczególnie z zapisami umieszczonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). W dokumencie musi zostać dokładnie określone, w jakich sytuacjach możemy liczyć na ochronę ubezpieczyciela. Znajdziemy tam również listę wyłączeń.

Ubezpieczenia sprzedawane do kredytów najczęściej obejmują ochroną zgon kredytobiorców. W tym wypadku jednak nie następuje wypłata odszkodowania osobom uposażonym, ale pieniądze otrzymuje bank w wysokości kwoty, jaka jeszcze pozostała do spłacenia.

Często również można znaleźć zapis obejmujący ochroną kredytobiorcę w przypadku utraty pracy. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo korzystne, jednak gdy przejdziemy do szczegółów, może już nie być tak dobrze. Owszem, polisa często zapewnia wypłatę odszkodowania w wypadku utraty pracy, ale pod pewnymi warunkami. Niekiedy ubezpieczyciel zastrzega, że ochrona nie obejmuje rozwiązania umowy za porozumieniem stron albo utraty pracy z winy ubezpieczonego. Niekiedy wymagana jest rejestracja w urzędzie pracy lub uwzględniane są tylko zwolnienia grupowe.

Polisy często obejmują ochroną przypadki utraty zdrowia, hospitalizacji, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia przy zaciąganiu kredytu jest najczęściej uzależniony od wybranego wariantu i od wielkości pożyczki. Cena polisy może być różna, nierzadko waha się np. od 0,096% do 0,45% kwoty kredytu.

Oczywiście, im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższy koszt polisy. Tutaj nie ma różnicy, jeśli chodzi o jakiekolwiek inny rodzaj ubezpieczenia.

Rozważając wykupienie ubezpieczenia, należy dobrze zastanowić się na ewentualnym brakiem zabezpieczenia ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Mimo wszystko posiadanie polisy daje kredytobiorcy większe poczucie bezpieczeństwa i zapewnia spokój, nawet jeśli ubezpieczenie chroni go tylko w ograniczonym zakresie.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam