Od czego zależy oprocentowanie kredytu inwestycyjnego?

2014-11-26 15:33:06

Co prawda ciągle jeszcze wiele firm małych i średnich z nieufnością podchodzi do zewnętrznego finansowania inwestycji, jednak czasami opłaca się skorzystać z kredytu inwestycyjnego, by rozwinąć biznes. Sprawdźmy, od czego zależy oprocentowanie kredytów inwestycyjnych.

Wydaje się, że ciągle jeszcze niski poziom wiedzy finansowej niektórych przedsiębiorców stoi na przeszkodzie popularności kredytów inwestycyjnych, a przecież może to być duża szansa na szybki rozwój firmy.

Na czym polega kredyt inwestycyjny?

Banki udzielają kredytów inwestycyjnych, żeby finansować przedsięwzięcia, mające wpłynąć na wzrost wartości majątku trwałego kredytobiorcy, którym w tym wypadku jest konkretna firma. Kredytem inwestycyjnym można sfinansować zakup środków trwałych, można go przeznaczyć na różne inwestycje związane z budową i rozbudową firmy, na ulepszenia poprawiające zdolność produkcyjną, handlowo-usługową, a także na zakup licencji i patentów. Jak widać, zakres wykorzystania takiego kredytu jest naprawdę szeroki. Można nawet sfinansować w ten sposób przejęcie innej firmy.

Kredyt inwestycyjny to zobowiązanie średnio- lub długoterminowe, zazwyczaj zaciągane maksymalnie na 10 lat. Czasami banki proponują nawet karencję na czas 6 lub 12 miesięcy, jeśli chodzi o spłatę kapitału, jednak trzeba wtedy regulować odsetki (np. w PKO BP). Warto również zwrócić uwagę, że zobowiązanie inwestycyjne może być zaciągnięte nie tylko w złotówkach, ale również w euro, we frankach szwajcarskich, w dolarach amerykańskich itd.

Firma, która planuje pozyskanie kredytu inwestycyjnego, musi pamiętać, że w tym wypadku kredytobiorca powinien posiadać wkład własny w wysokości zwykle ok. 25-35%. Jednak, gdy problemem jest zgromadzenie wkładu własnego, można skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego lub z usług innych instytucji zajmujących się poręczeniami, co jednak wiąże się z kosztami.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być weksel, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na składnikach majątku, cesja z kontraktu handlowego lub poręczenie trzeciej strony. Pamiętać warto, że bank będzie kontrolował inwestycję, na którą pożyczył pieniądze.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego

Oczywiście obok odsetek, opłat, prowizji i innych kosztów kredytu, pojawi się również kwestia jego oprocentowania. Jest ono zmienne, oparte na marży ustalonej przez bank oraz na stawce bazowej WIBOR lub LIBOR (przy kredytach walutowych).

WIBOR to średnia wartość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym dla polskiego złotego. W zależności od okresu aktualizacji stopy oprocentowania możemy wyróżnić tu WIBOR 3M (aktualizacja co 3 miesiące), WIBOR 6M (aktualizacja co 6 miesięcy), WIBOR 1M itd. W przypadku kredytów inwestycyjnych najczęściej brany jest pod uwagę WIBOR 3M, co oznacza, że oprocentowanie tego zobowiązania może się zmieniać co 3 miesiące.

Poziom marży, którą zaproponuje bank, zależy od wielu czynników, m.in. czasu działalności spółki, jej wyników finansowych czy jakości wniesionego zabezpieczenia. W przypadku kredytów inwestycyjnych dla firm dużo większe znaczenie niż w przypadku kredytów dla klientów indywidualnych mają indywidualne negocjacje.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam