Przelew na zły numer - co zrobić?

2014-11-26 13:59:11

Ciągły pośpiech i uproszczone procedury dokonywania przelewów powodują, że jesteśmy bardziej narażeni na pomyłki w postaci nadania przelewu na zły numer. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy to nasz przelew trafia nie na to konto, na które powinien?

O ile jeszcze jakiś czas temu, aby móc zrealizować przelew, konieczne było na druku polecenia przelewu wskazać nie tylko adresata naszej wpłaty, ale również jego rachunek bankowy i adres zamieszkania. Były to dane, bez których żaden przelew nie mógł wyjść z banku. Tymczasem w chwili obecnej, w świetle nowoczesnej bankowości, aby zlecić przelew - czy to ekspresowy czy standardowy - wystarczy podać imię i nazwisko adresata, a także jego numer rachunku bankowego. Tak okrojone dane niezbędne do wykonania zlecenia płatniczego powodują, że zdarza się, że środki trafiają na błędny numer rachunku do zupełnie obcej nam osoby. Co w takiej sytuacji?

Liczy się szybka reakcja

Jeśli tuż po nadaniu przelewu na zły numer rachunku bankowego zorientujemy się co do naszego błędu, ważna jest szybka reakcja. Jeśli przelew był dokonany za pośrednictwem bankowości internetowej, warto jak najszybciej zalogować się ponownie do systemu i anulować dyspozycję przelewu. Taka opcja jest możliwa, jeśli nasze zlecenie znajduje się jeszcze w fazie oczekiwania na transfer. Jeśli jednak zostało zrealizowane, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, w którym dokonaliśmy płatności. Jeśli przelew był dokonany w godzinach popołudniowych, jest jeszcze duża szansa, że bank nie przesłał naszych środków dalej (przelewy między bankami są realizowane w trzech sesjach dziennie, ale już przelewy w ramach jednego banku są błyskawiczne i nie czekają na żadne sesje). Jeśli jednak pieniądze powędrowały już na wskazany przez nas omyłkowo numer rachunku, konieczne będzie złożenie reklamacji.

Prawo po naszej stronie

Bardzo ważnym elementem w procesie odzyskiwania przelanych błędnie środków jest reklamacja. Tylko bowiem w oparciu o złożone przez nas pismo (koniecznie w dwóch egzemplarzach – kopię zawsze warto zachować dla siebie; jeśli wysyłamy pismo pocztą, koniecznie listem poleconym) nasz bank może skontaktować się z bankiem, do którego trafił przelew, i z właścicielem rachunku, na który wpłynęły pieniądze.

Czy jednak bank coś z tym zrobi? Mówi się, że bank, który zrealizował błędny przelew, również odpowiada za wynikły błąd, z racji nie sprawdzenia zgodności danych zawartych na druku polecenia przelewu. Jednak to nie do końca prawda - bank powinien jedynie "wspomóc" klienta w dochodzeniu zwrotu środków, ale sam żadnej odpowiedzialności nie ponosi. To jednak nie znaczy, że prawo nie jest po stronie nadawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, a dokładnie z artykułami od 405 - 410 K.c., odbiorca błędnie przelanych środków jest zobligowany do zwrotu pieniędzy.

A zatem w sytuacji błędnego przesłania środków na zły numer rachunku bankowego pamiętajmy o szybkiej i zdecydowanej reakcji w stronę banku, a być może uda się anulować błędne polecenie.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam