Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia domu?

2014-11-25 16:03:47

Możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia domu istnieje. Można to jednak zrobić pod pewnymi warunkami.  Sprawdźmy jak i kiedy wolno nam zrezygnować z polisy nieruchomości.

Oczywiście lepiej posiadać ubezpieczenie domu, niż nie obejmować ochroną własnej nieruchomości. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy chcemy zrezygnować z wykupionej polisy. Jakie mamy wtedy pole działania?

Odstąpienie od ubezpieczenia

Kodeks cywilny określa, w jakich sytuacjach można odstąpić od umowy ubezpieczenia. Jeśli zawarliśmy ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mamy prawo zrezygnować z niej w ciągu 30 dni od daty podpisania dokumentów. Nie musimy podawać nawet przyczyny naszej decyzji. Takie prawo posiadają osoby fizyczne. W przypadku przedsiębiorców okres wypowiedzenia skraca się do 7 dni. Trzeba jednak pamiętać, że za czas, w którym polisa obowiązywała, należy zapłacić odpowiednią składkę.

Tak naprawdę nie tylko klient może odstąpić od umowy. Również firma ubezpieczeniowa ma do tego prawo. Może to zrobić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy ubezpieczyciel poniósł odpowiedzialność jeszcze przed opłaceniem składki przez klienta, a sama składka nie została zapłacona w określonym terminie. W drugim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może wycofać się z umowy w ciągu 30 dni od ujawnienia informacji, które mogą zwiększyć ryzyko ubezpieczenia danego klienta.

Wygaśniecie umowy

Innym przypadkiem rozwiązania umowy ubezpieczeniowej jest jej wygaśnięcie. Może nastąpić to na skutek przejścia własności umowy ubezpieczenia na inną osobę (chyba, że istnieje w umowie odpowiedni zapis w tym zakresie). Obowiązki wynikające z polisy mogą przejść na nowego właściciela nieruchomości, jeśli umowa nie została wypowiedziana.

Oczywiście umowa wygasa również po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy

Gdy nieruchomość przejdzie na własność nowego właściciela, ten ma prawo wypowiedzieć umowę. Taką samą możliwość ma także towarzystwo ubezpieczeniowe.

Również, gdy dojdzie do zniszczenia przedmiotu umowy (nieruchomości), w konsekwencji czego zostanie wypłacone odszkodowanie albo nastąpi odmowa rekompensaty, umowa może zostać wypowiedziana, jeśli przewidują to jej zapisy.

Jak widać, nie w każdej sytuacji możemy zrezygnować z zawartej wcześniej umowy. Muszą nastąpić pewne okoliczności, które na to pozwolą. Dodatkowo mogą być one określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam