Co z kredytem po śmierci dłużnika?

2014-11-19 15:20:05

Śmierć kredytobiorcy nie oznacza, że automatycznie wygaszona zostaje umowa kredytowa, jaką zawarł on z bankiem. Co zatem dzieje się z kredytem po śmierci dłużnika?

Jest to dość skomplikowana sprawa. Jeżeli kredyt został wzięty wspólnie ze współmałżonkiem, to on będzie musiał go dalej spłacać. Jeżeli spadkobiercy przyjęli spadek, będą musieli kredyt spłacić. Jeżeli kredyt poręczyli żyranci, będą musieli go spłacać. Jedno jest pewne - żaden bank nie zrezygnuje z odzyskania swoich wierzytelności, a w rozliczeniach z bankiem najważniejsze są rodzaje zabezpieczeń. Poza tym konsekwencje związane ze spłatą zadłużenia zależą też od rodzaju zobowiązania, a więc od tego, czy jest to na przykład kredyt gotówkowy czy hipoteczny. 

Jeżeli zadłużenie powstało za przyzwoleniem współmałżonka, z pewnością bank zażąda od niego spłaty kredytu. Jeżeli nie, bank nie może żądać egzekucji z majątku małżonka dłużnika. Może też zaistnieć sytuacja, kiedy na przykład kredyt mieszkaniowy zaciągnęła osoba samotna, a spadkobiercy nie chcą spłacać tego kredytu. Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony jest hipoteką nieruchomości. W związku z tym bank może (i z pewnością to zrobi) sprzedać tę nieruchomość w celu zaspokojenia swoich wierzytelności. Jeżeli natomiast spadkobiercy przyjmą spadek wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, będą musieli spłacać kredyt. Mogą też zaistnieć inne sytuacje.

Banki zazwyczaj prócz zabezpieczenia kredytu hipotecznego hipoteką na nieruchomości żądają również od ubiegającej się o kredyt osoby samotnej lub starszej dodatkowych zabezpieczeń w postaci cesji na bank z polisy na życie kredytobiorcy. Jeżeli więc kwota ubezpieczenia jest taka sama lub nawet przewyższa wartość kredytu, wówczas po śmierci kredytobiorcy firma ubezpieczeniowa wypłaca bankowi równowartość kredytu. W tej sytuacji mieszkanie po zmarłym dłużniku przechodzi na własność spadkobiercy. Czyli ubezpieczenie na życie pozwala na ominięcie całej procedury postępowania egzekucyjnego. A co się stanie, jeżeli suma ubezpieczenia nie pokrywa kosztów kredytu? I co się stanie, jeżeli suma uzyskana ze sprzedaży mieszkania również nie pokryje kosztów kredytu? Jeżeli spadkobiercy przyjęli spadek, muszą spłacić kredyt do końca.

Najlepiej jeżeli zainteresowani wcześniej zapoznają się ze stroną prawną tego problemu, sięgając do przepisów prawa lub prosząc o pomoc radców prawnych. Jest to zbyt poważna sprawa, by pozostawić ją swojemu biegowi. Jak zaznaczyliśmy, banki nie zrezygnują ze spłaty zadłużenia.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam