O czym pamiętać, spłacając pożyczkę przed terminem?

2014-11-07 18:14:07

Wcześniejsza spłata pożyczki pozwala zminimalizować całkowite koszty zobowiązania. O czym warto pamiętać, decydując się na przedterminowe uregulowanie kredytu?

Dzięki szybszej spłacie zadłużenia konsument unika spłacania sporej części odsetek. Zanim jednak podejmiemy decyzję o uregulowaniu go przed terminem, warto zajrzeć do umowy kredytowej i zweryfikować informacje dotyczące takiej opcji.

Zasadniczo pożyczki można podzielić na te zaciągnięte przed dniem 18 grudnia 2011 i te po tej dacie. To właśnie pod koniec 2011 roku weszła w życie nowa ustawa, która zastąpiła ustawę o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Mimo, że zmiana ta miała miejsce dość dawno, może wciąż obowiązywać część konsumentów w przypadku pożyczek długoterminowych.

Pożyczki zaciągnięte przed 18 grudnia 2011 roku mogły i mogą być spłacane przedterminowo w dacie płatności raty. Bank należy poinformować o chęci dokonania spłaty pożyczki na minimum 3 dni robocze przed jej dokonaniem. Bank nie może z tytułu przedterminowej spłaty doliczyć kredytobiorcy dodatkowych prowizji i odsetek. Umowa kredytowa podpisywana przez 18 grudnia 2011 r. nie mogła przy tym zawierać zapisów dotyczących wcześniejszej spłaty, stanowiących na niekorzyść konsumenta. Zasady te dotyczyły i dotyczą nadal jeszcze spłacanych zobowiązań finansowych do kwoty 80 tysięcy złotych.

Pożyczki zaciągnięte po 18 grudnia 2011 roku do kwoty 255 550 złotych są objęte korzystnymi warunkami przedwczesnej spłaty. W aktualnym stanie prawnym nie ma obowiązku wcześniejszego informowania pożyczkodawcy o zamiarze spłaty zobowiązania. Bank ma możliwość zastrzeżenia w umowie prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu. Nie może być ona jednak wyższa niż 1% spłacanej przed terminem kwoty, jeżeli okres między spłatą kredytu a ostatecznym terminem spłaty kredytu jest dłuższy niż rok. Prowizja nie może być wyższa niż 0,5% spłacanej kwoty w pozostałych przypadkach.

Zanim zdecydujemy się na przedterminową spłatę kredytu, warto zweryfikować warunki spłaty, które zawarto w umowie kredytowej. Jeżeli nie zamierzamy nadpłacić dużej kwoty, może się okazać, że drobna nadpłata nie wniesie w naszą sytuację większych korzyści. Podstawą do weryfikacji tej kwestii jest umowa kredytowa z bankiem i zawarte w niej informacje dotyczące ewentualności przedterminowej płatności.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam