Rodzaje kredytów dla osób z własną działalnością gospodarczą

2014-11-13 13:06:26

Kredyty są stałym źródłem finansowania potrzeb przedsiębiorców. Potrzeba korzystania z nich pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców gospodarczej następują zahamowania rozwoju biznesu lub konieczność przyspieszenia realizacji zamówień.

Jednym z rodzajów kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą są kredyty obrotowe. Przyznawane są przede wszystkim na cele związane z działalnością eksploatacyjną firm, jako uzupełnienie ich własnych środków obrotowych, potrzebnych na zakup surowców, półproduktów, towarów itp. Za pomocą tego kredytu mogą być finansowane nakłady o charakterze inwestycyjnym - głównie zakupy.

Istotną cechą kredytów obrotowych jest ich krótkoterminowość. Stąd stosowane są one głównie wówczas, gdy sytuacja finansowa kredytobiorcy pozwala na spłatę długu w szybszym terminie niż w przypadku kredytów średnio- czy długoterminowych. W ramach kredytów obrotowych występują m.in. linie kredytowe w rachunku bieżącym firmy. Za ich pomocą w okresie trwania umowy można finansować różne cele eksploatacyjne. Można w ten sposób korygować niedobór środków obrotowych, zwiększać określone rodzaje produkcji, przeprowadzać transakcje wymagające sukcesywnych wydatków lub powtarzalne wydatki itd.

W drugiej postaci kredyt obrotowy udzielany jest poprzez otwarcie rachunku kredytowego. Może mieć on wówczas charakter odnawialny lub nieodnawialny. W pierwszym przypadku w okresie trwania umowy kredyt może on być w dowolnym czasie i dowolnej kwocie wielokrotnie wykorzystywany i spłacany. Kredyt nieodnawialny charakteryzuje się tym, iż każda spłata powoduje zmniejszenie zadłużenia i kredyt ten nie może być ponownie wykorzystany. Kredyt obrotowy może mieć też postać celową. Jego istotę będzie fakt, że pieniądze oferowane w ramach niego mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie określonego celu. Kredyty celowe nie są odnawialne.

Kredyt obrotowy w działalności przedsiębiorstw ma na celu pomóc w przypadku deficytu finansowego (lub zagrożenia nim) w dojściu do stanu normalnego danego podmiotu gospodarczego.

Innym rodzajem kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą są kredyty inwestycyjne, udzielane z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, np. zakup maszyn i urządzeń, budowę, modernizację czy rozwój przedsiębiorstwa. Zazwyczaj są to kredyty długo- lub średnioterminowe, zabezpieczone hipoteką lub cesją środków trwałych. Spłata kredytu inwestycyjnego następuje metodą anuitetową (stała wysokość rat spłaty), bądź przez spłatę stałej wysokości rat ale ze zmniejszającymi się odsetkami wraz ze spadkiem zadłużenia. Istotną cechą kredytu inwestycyjnego jest to, że cała rata kapitałowo-odsetkowa stanowi koszt prowadzonej działalności gospodarczej.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam