Kiedy firma znajdzie się w BIK-u?

2014-11-18 15:28:52

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja prowadząca bazę wszystkich kredytów, jakie zostały zaciągnięte w bankach działających w Polsce. Są w niej zgromadzone informacje zarówno o kredytach spłacanych terminowo, jak i przedawnionych. Do BIK-u trafiają także osoby, które tylko złożyły zapytanie kredytowe, czyli wniosek o pożyczkę, nawet jeżeli nie podpisały jeszcze umowy bądź z niej zrezygnowały.

Historia kredytowa przechowywana jest w BIK-u przez okres 5 lat od spłaty kredytu (w przypadku dobrze spłacanych zobowiązań należy wyrazić zgodę, aby dane dalej widniały w bazie BIK i były dobrą rekomendacją klienta). Każdy, po uiszczeniu opłaty, może mieć do niej wgląd - raz na pół roku za darmo można otrzymać tzw. Informację Ustawową, BIK udostępnia jednak także Konta (w tym darmowe przez pierwsze 2 miesiące) dające pełniejszy obraz historii kredytowej.

Nie ma żadnej minimalnej czy maksymalnej kwoty kredytu, które decydowałyby o tym, czy nasze dane trafią do bazy. Zgoda na umieszczenie naszych danych osobowych i danych o wnioskowanej pożyczce podpisywana jest we wniosku kredytowym. Brak takiej zgody oznacza, że nasz wniosek w ogóle nie zostanie rozpatrzony. W przypadku banków i SKOK-ów zgoda na przekazanie danych do BIK-u jest więc obowiązkowa. Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane o historii kredytowej osób fizycznych, które przekazywane są automatycznie od współpracujących z nim instytucji finansowych.

W Biurze Informacji Kredytowej funkcjonuje natomiast także baza BIK Przedsiębiorca. Co prawda przystąpiło do niej na razie tylko kilkanaście banków (nie wszystkie w Polsce), ale z miesiąca na miesiąc rozwija się ona. System Informacji BIK Przedsiębiorca powstał z myślą o gromadzeniu danych o kredytach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, oraz spółek osobowych i kapitałowych. Dzięki temu dużo łatwiej można powiązać historię kredytową danej osoby jako klienta, i jako przedsiębiorcy. Co więcej, pozytywne informacje o dobrze spłacanych kredytach firmowych mogą mieć dobry wpływ na zdolność kredytową klienta jako osoby indywidualnej, i na odwrót.

Do sprawdzenia wiarygodności firmy służą inne rejestry, np. biura informacji gospodarczej. Tę rolę pełnią w Polsce cztery instytucje: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz InfoMonitor. Są to bazy informacji o wszystkich niespłacanych zadłużeniach osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i nie dotyczą tylko kredytów, ale także innych zobowiązań, takich jak niezapłacone rachunki.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam