Nieważny dowód osobisty a szanse na kredyt

2014-11-04 12:18:44

Bez ważnego dowodu osobistego będziemy mieć spore trudności z otrzymaniem kredytu, ale nie będzie to niemożliwe.

Brak ważności dowodu osobistego może być przyczyną wielu problemów. Dowody wydawane są:

  • na 10 lat w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia,
  • na 5 lat dla osób poniżej 18 roku życia,
  • w przypadku seniorów, którzy ukończyli 65 lat, urzędy wydają dowody osobiste na czas nieokreślony.

Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkowe dla obywateli Polski oraz dla zamieszkujących na terenie RP, gdyż jest to dokument stwierdzający tożsamość. Uprawnia on ponadto do przekraczania granic między państwami Unii Europejskiej.

Zamiast dowodu paszport?

Ważny dowód osobisty jest również konieczny w przypadku ubiegania się o kredyt. Czasem banki pozwalają go zastąpić paszportem, a dodatkowo prawem jazdy czy innym dokumentem identyfikacyjnym, ale tylko w dowodzie jest informacja o stałym miejscu zamieszkania, która z punktu widzenia instytucji udzielającej pożyczki jest bardzo istotna.

Sprawdź też: Koniec kredytów na (nowy) dowód?

Czy wystarczy zaświadczenie z UG?

Jeżeli złożyliśmy już do urzędu wniosek o wydanie nowego dowodu, gdyż stary utracił ważność i w tym czasie potrzebujemy pożyczki, musimy przedstawić w banku stosowne zaświadczenie, które potwierdza fakt ubiegania się o wydanie nowego dokumentu oraz zaświadczenie potwierdzające nasze zameldowanie. W takiej sytuacji bank może wyrazić zgodę na udzielenie kredytu w czasie posiadania nieważnego dowodu osobistego, jeśli okażemy inny (jeden bądź dwa) dokument potwierdzający tożsamość (zwykle paszport i prawo jazdy), jednak nie każda instytucja na to przystanie.

Jeśli uda nam się wziąć w ten sposób pożyczkę, zostaniemy dodatkowo zobowiązani do niezwłocznego przedłożenia nowo wydanego dokumentu tożsamości, pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez bank. Będzie to oznaczało, że niedostarczenie ważnego dokumentu tożsamości spowoduje konieczność szybkiego zwrotu kredytu do banku.

Bez dowodu pożyczysz przez Internet!

Możliwość zaciągnięcia pożyczki na podstawie nieważnego dowodu osobistego jest także możliwa w przypadku kredytów udzielanych przez banki za pośrednictwem bankowości elektronicznej (czyli przez klientów, którzy posiadają w tych bankach konta), a także niektóre parabanki drogą elektroniczną. Wniosek w formie elektronicznej wypełniamy wówczas sami. Dotyczy to jednak tylko wąskiej grupy ofert kredytowych, w których nie musimy załączać do wniosku kserokopii dokumentu tożsamości. Pamiętajmy jednak, że podpisując taki wniosek kredytowy, oświadczamy, że dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawidłowych danych traktowane jest jak przestępstwo i zostanie uznane jako oszustwo. Chyba, że we wniosku nie trzeba wpisywać daty ważności dowodu, a my sami jesteśmy nieświadomi, że skończył się jego termin.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam