Które kredyty dofinansowuje Unia Europejska?

2014-11-04 12:39:16

Wiele banków posiada w swojej ofercie kredyty współfinansujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską. Są one przeznaczone pod inwestycje na otrzymanie dotacji. Kredyty dofinansowane przez UE umożliwiają sfinansowanie wkładu własnego, czyli kosztów kwalifikowanych projektu, nieobjętych dotacją oraz kosztów niekwalifikowanych, a więc takich, które nie podlegają refundacji.

Kredyty współfinansujące projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej przeznaczone są dla istniejących firm, samorządów, korporacji, rolników i innych instytucji niekomercyjnych, a także dla osób, które dopiero zamierzają, w ramach dotacji, otworzyć swoją działalność gospodarczą.

Kredyty te mogą być wypłacane w transzach lub jednorazowo, w zależności od opracowanego biznesplanu. Wypłata kredytu może być dokonywana również w formie refundacji, na podstawie przedłożonych faktur, rachunków bądź umów kupna-sprzedaży.

Zabezpieczeniem kredytu dofinansowującego inwestycję finansowaną przez UE, obok standardowych form, tj. hipoteki nieruchomości czy weksla własnego in blanco, jest cesja praw z umowy na dofinansowanie. Okres kredytowania może zostać rozłożony nawet na kilkanaście lat.

Wysokość kredytu, o jaką możemy się ubiegać, zależy od wielkości planowanej inwestycji oraz od naszych potrzeb, wynikających z realizowanego przedsięwzięcia. W dużej mierze jest ona również zależna od banku, który analizuje zdolność finansową firmy i ryzyko niepowodzenia danej transakcji. W większości banków, wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości projektu lub wartości przedsiębiorstwa. Kwota kredytu wyrażona jest w wartościach netto, jeżeli wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, lub brutto - w przypadku podmiotów niebędących płatnikiem VAT.

Od wnioskodawców kredytu współfinansowanego przez UE banki wymagają, poza standardowymi informacjami finansowymi, również wszystkich dokumentów, które są wymagane w ramach danego projektu operacyjnego, w jakim firma stara się o dotacje. Jest to min. wniosek opisujący planowane przedsięwzięcie, biznesplan, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami ZUS i US. 

Z powyższego kredytu warto skorzystać, gdyż w przeciwieństwie do innych pożyczek oferowanych przez banki, są one preferencyjnie oprocentowane. Dają one również możliwość wcześniejszej spłaty ze środków pochodzących z dotacji. W przypadku kredytów powiązanych z inwestycją finansowaną przez UE, banki są również bardzo elastyczne na wszelkie karencje i opóźnienia w spłacie kredytu, jeżeli wynikają one z wypłaty dotacji.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam