Wpis do KRD a szanse na kredyt

2014-11-10 11:15:54

Wpis w bazie KRD nie musi oznaczać, że droga do uzyskania pożyczki jest całkowicie zablokowana. Trzeba będzie się jednak liczyć, że możemy ponieść wysoką cenę za skorzystanie z pożyczki od firmy, która zgodzi się nam jej udzielić.

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o dłużnikach, które są dostarczane przez różne podmioty gospodarcze. W przeciwieństwie do BIK-u, który  zawiera informacje o zaciągniętych zobowiązaniach kredytowych, spłacanych regularnie lub nie, KRD jest rejestrem wyłącznie przeterminowanych zobowiązań finansowych. Trafiają tam dane osób, których zadłużenie przekracza kwotę 500 zł w przypadku przedsiębiorstw i 200 zł w przypadku osób fizycznych oraz których zaległość jest dłuższa niż 60 dni.

Idź do firmy pożyczkowej

Osoby zainteresowane kredytem i wpisane do rejestru KRD, napotkają w bankach na liczne trudności. Uzyskanie kredytu przez taka osobę wydaje się wręcz niemożliwe. Istnieją jednak firmy, które z racji wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu, są w stanie zaoferować pożyczkę bez weryfikacji w bazie KRD. Są to z reguły pożyczki pod hipotekę lub zastaw.

Sprawdź też: Czy konsolidacja kredytów bez BIK i KRD jest osiągalna?

Ważny powód wpisania do KRD

Dla firm pozabankowych kryterium przyznania chwilówki osobie wpisanej do KRD, stanowi nie sam fakt znalezienia się w powyższym rejestrze, ale jego powód. Z pewnością negatywnie zostaną rozpatrzone wnioski kredytowe osób, które w KRD znalazły się ze względu na niespłacenie innej pożyczki. Natomiast na pozytywną decyzję kredytową mogą (choć nie w każdym przypadku) liczyć osoby, które mają zaległości alimentacyjne lub niezapłaconą fakturę, mandat bądź których zadłużenie nie zostało spłacone z powodów losowych.

Gdy w KRD widnieje błąd

Często w KRD widnieją osoby, które wcześniej miały problemy z chwilową spłatą kontrahenta, ale po jakimś czasie uregulowały swoje należności. Kontrahent po otrzymaniu zapłaty nie zgłosił tego faktu do KRD i informacja o dłużniku jest już nieaktualna.

Dla firm pozabankowych, które przyznają kredyty osobom z wpisem do KRD, istotne znaczenie ma także czas opóźnienia w dotychczasowej spłacie. Niektóre z tych firm dopuszczają zaległość trwającą nie dłużej niż 30 dni, inne są przychylne do maksymalnie jednego opóźnienia w ciągu roku lub wartości długu nie przekraczającej jednorazowo 200zł.

Uwaga na koszty!

Każda zaległość i każdy wpis do KRD jest inny i został dokonany z różnego powodu. Wnioski kredytowe osób, znajdujących się w rejestrze, mogą być indywidualnie rozpatrywane przez pożyczkodawcę i nie należy się zniechęcać negatywną oceną jednej firmy, tylko ubiegać się o pożyczkę w różnych instytucjach. Wpis do Krajowego Rejestru Długów nie blokuje zatem szansy na otrzymanie pożyczki w firmach pozabankowych, jednak ze względu na bardzo duże ryzyko kredytowe, pożyczki te na pewno nie będą tanie.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam