Jak szybko i bez przeszkód zamknąć konto bankowe?

2014-10-30 13:33:05

Posiadanie zbyt wielu kont osobistych może być uciążliwe. Na rynku usług bankowych wciąż pojawiają się nowe, atrakcyjne oferty prowadzenia rachunków bieżących. Co robić, gdy postanowimy zrezygnować z niezadowalającego nas ROR-u, by wybrać inny?

Konta bankowe mogą być bezpłatne, z bonusami w postaci programów typu money back, z oprocentowaniem i innymi dodatkowymi opcjami. Otwarcie nowego rachunku jest proste i szybkie, czasami nie trzeba nawet odwiedzać oddziału banku. Rezygnacja z konta bankowego wymaga jednak zwykle odrobiny cierpliwości.

Nie warto posiadać dużej ilości rachunków, z których praktycznie nie korzystamy. Szczególnie, jeśli banki pobierają opłaty za ich prowadzenie. Powstają wówczas debety, które musimy spłacać. Niewielkie miesięczne sumy za prowadzenie konta w przypadku kilku rachunków dają całkiem solidną kwotę, którą można spożytkować w lepszy sposób.

Zamykanie konta zacznij od przeczytania umowy

Znajdziemy w niej szczegółowe informacje dotyczące możliwości zamknięcia rachunku. Rozróżnia się umowy zawierane na czas oznaczony i nieokreślony. Zwykle umowy o prowadzenie ROR-u są zawierane na czas nieokreślony. Właśnie tego typu umowę najłatwiej nam będzie rozwiązać. W treści dokumentacji znajdziemy informacje na temat okresu wypowiedzenia i formy, w jakiej należy je złożyć. Najczęściej należy uczynić to w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zadbaj o zerowe saldo

Konto bankowe, które zamierzamy zamknąć powinno mieć zerowe saldo. Wszelkie nadwyżki należy wypłacić w kasie banku lub zlecając przelew na inny rachunek. Jeśli konto posiada debet, należy go spłacić. Warto upewnić się, czy za ostatni okres przed zamknięciem ROR-u nie zostaną jeszcze doliczone żadne opłaty lub odsetki od posiadanej na rachunku kwoty. Jeżeli bank pobiera stałą opłatę za prowadzenie konta, powinniśmy pozostawić na nim dokładnie taką kwotę, w przeciwnym razie po ostatnim miesiącu działania rachunku powstanie debet i konto nie zostanie zamknięte.

Konto nieużywane zostanie zamknięte

Warto zaznaczyć, że jeżeli przez okres dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych transakcji, a saldo wynosi mniej niż minimum określone w umowie, konto zostanie zamknięte odgórnie.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam