Dokąd po konto oszczędnościowe dla dziecka?

2014-10-29 10:39:44

W ofercie PKO Banku Polskiego pojawiło się nowe konto oszczędnościowe dla dzieci i młodzieży. Dzięki niemu dzieci i młodzież mają szansę, by już od najmłodszych lat uczyć się systematycznego oszczędzania.

PKO BP jako pierwszy bank w Polsce zaczął oferować konta oszczędnościowe dzieciom poniżej 13 roku życia i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Produkt tego typu ma służyć edukacji ekonomicznej najmłodszych, będąc ulepszoną wersją słynnej SKO.

Rodzice mogą założyć konto oszczędnościowe dla dziecka w jednym z prawie 1200 oddziałów PKO Banku Polskiego. Warunkiem jest posiadanie przez dziecko PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego. Rachunek oszczędnościowy oprocentowany jest na 2 procent w skali roku, jeśli zgromadzone na nim środki nie przekraczają kwoty 10 tysięcy złotych. Gdy na koncie uzbiera się większa suma, oprocentowanie w skali roku wyniesie 1,6 procent.

Bank jednocześnie wynagradza w ramach oferty systematyczne oszczędzanie. Jeżeli wpłynie na rachunek w trzech kolejno następujących miesiącach kalendarzowych wymagane minimum kwotowe i nie zostaną odnotowane wypłaty w tym samym okresie, dziecko otrzyma bonus w postaci wypłaty podwyższonego oprocentowania o 0,5 p.p. Minimum wpłat, które są premiowane tym bonusem to 20 zł i nie więcej niż 1000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy. Bonusowe odsetki są przekazywane na rachunek w 7 dniu miesiąca, który następuje po upływie trzymiesięcznego okresu oszczędzania.

Konto oszczędnościowe dla dzieci i młodzieży jest darmowe. Bank nie pobiera opłat za jego założenie i prowadzenie. Dziecko może posiadać maksymalnie dwa takie rachunki, po jednym od każdego z rodziców.

PKO Bank Polski już od wielu lat mocno angażuje się w działalność, która ma na celu rozwijanie przedsiębiorczości u najmłodszych. Od 90 lat istnieją Szkolne Kasy Oszczędności. W 2012 roku zostały one zrewitalizowane i obecnie skupiają blisko 160 tysięcy uczniów. Kolejnym elementem w ofercie PKO BP skierowanej do nieletnich było wprowadzone w 2013 roku Konto PKO Junior. Teraz oferta banku jest jeszcze bardziej kompletna, dzięki wprowadzeniu kont oszczędnościowych dla najmłodszych. PKO BP stale rozwija ofertę produktową przeznaczoną dla najmłodszych. Jak podaje bank, prowadzi on już ok 400 tysięcy kont dla osób poniżej 18 roku życia.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam