Polisolokaty opodatkowane: ubezpieczeni zapłacą 19 proc.

2014-10-27 14:52:45

Polisolokaty dotychczas pozwalały klientom na uniknięcie obowiązku opłacania tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Od soboty 18 października obowiązują jednak nowe przepisy, w myśl których zyski z polisolokat także podlegają opodatkowaniu.

Do tej pory banki oferowały klientom bardzo korzystne lokaty w formie polis na życie lub dożycie. Polisy te były z prawnego punktu widzenia ubezpieczeniami, dzięki czemu zysk, który wypracowywały, nie podlegał opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Wyjątkiem były polisy powiązane z funduszami inwestycyjnymi. Jednakże od soboty 18 października, w związku z nowelizacją ustawy o PIT, od polisolokat będzie odprowadzany 19-procentowy tzw. podatek Belki.

W związku ze zmianą przepisów polisolokaty stają się mało atrakcyjne dla inwestorów. Do tej pory ich przewagą nad klasycznymi lokatami terminowymi był zysk, który był w całości wypłacany deponentowi. Chociaż polisolokaty, jako ubezpieczenia, nie podlegały pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a jedynie pod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to ich popularność była spora. Sukces tego rodzaju produktów skłonił rząd do wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie. To kolejny krok na drodze do uszczelnienia systemu podatkowego. 

Istotną informacją dla posiadaczy polisolokat jest fakt, że przepisy, które obowiązują od 18 października, nie dotyczą umów zawartych przed tą datą aż do czasu ich zakończenia.

Nowe przepisy precyzują, iż zwolnione z podatku dochodowego będą kwoty pozyskane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych, z wyjątkiem:

- Kwot pozyskanych z tytułu inwestowania składki z ubezpieczenia powiązanego z funduszem kapitałowym.

- Kwot pozyskanych w związku z inwestowaniem składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na dożycie, jeżeli umowa ta precyzuje świadczenia zakładu ubezpieczeniowego w oparciu o określone indeksy lub o określony wskaźnik.

Nowelizacja ustawy o PIT uszczelnia system podatkowy, zmusza tym samym banki i instytucje finansowe do tworzenia nowych, atrakcyjnych dla inwestorów produktów.

Renata Grochowska